برو بالا
بنر


جستجو در یــ1ــک پرسش :

?
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه مقیاس تجارب معنوی روزانه اندروود و ترسی (DSES)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسشü

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه مقیاس تجارب معنوی روزانه اندروود و ترسی (DSES),nhkg,n پرسشنامه مقیاس تجارب معنوی روزانه اندروود و ترسی (DSES),دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس تجارب معنوی روزانه اندروود و ترسی (DSES),پرسشنامه رایگان,پرسشنامه وان پرسش,۱پرسش,اندروود,پرسشنامه تجارب معنوی,پرسشنامه تجارب معنوی روزانه (dses),ترسی,مقیاس تجارب معنوی,مقیاس تجارب معنوی روزانه,تجارب معنوی,پرسشنامه تجارب معنوی بایگانی – ,پرسشنامه تجارب معنوی | ۱پرسش

نويسنده : nima
بازديد : 125 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش

هدف: بررسی ابعاد مدیریت دانش (خلق دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش و ذخیره سازی دانش) در سازمان

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 20,000 – خرید

پرسشنامه مدیریت دانش,nhkg,n پرسشنامه مدیریت دانش,خرید پرسشنامه مدیریت دانش,دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت دانش,خرید رایگان پرسشنامه مدیریت دانش,رایگان پرسشنامه مدیریت دانش,۱پرسش,پرسشنامه,سایت وان پرسش

نويسنده : nima
بازديد : 360 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه اضطراب مدرسه – گزارش معلم (SAS-TR)

هدف: بررسی میزان اضطراب اجتماعی از ابعاد مختلف (اضطراب اجتماعی و اضطراب فراگیر)

تفسیر و نتیجه گیری : دارد

منبع: دارد

شیوه نمره گذاری : دارد

نوع فایل: word

فقط ۲۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 25,000 – خرید

پرسشنامه اضطراب مدرسه – گزارش معلم (SAS-TR),nhkg,n پرسشنامه اضطراب مدرسه – گزارش معلم (SAS-TR),خرید پرسشنامه اضطراب مدرسه – گزارش معلم (SAS-TR),پرسشنامه رایگان,تفسیر نتایج پرسشنامه sas-tr,دانلود پرسشنامه,نمره گذاری پرسشنامه sas-tr,تفسیر نتایج پرسشنامه اضطراب مدرسه,خرید پرسشنامه,نمره گذاری پرسشنامه اضطراب مدرسه,پرسشنامه ارزیابی اضطراب مدرسه در کودکان

نويسنده : nima
بازديد : 355 بار

Page 1 of 11