برو بالا
بنر


جستجو در یــ1ــک پرسش :

?
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور (VOCI)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور (VOCI),دانلود پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور (VOCI),خرید پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور (VOCI),دانلود رایگان پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور (VOCI),خرید رایگان پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور (VOCI),رایگان پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور ,۱پرسش,پرسشنامه اثربخشی کلی آموزش سازمانی,خرید پرسشنامه اثربخشی کلی آموزش سازمانی,پرسشنامه رایگان,آموزش سازمانی + پرسشنامه,سایت پرسشنامه,منبع پرسشنامه اثربخشی کلی آموزش سازمانی,پرسشنامه ارزیابی کار آموزش در سازمان,دانلود پرسشنامه,پرسشنامه ازدواج موفق,پرسشنامه رضایت زناشویی,پرسشنامه رضایت زناشویی هادسون,پرسشنامه شاخص رضایت زناشویی,پرسشنامه مشکلات بین فردی (iip),دانلود پرسشنامه مشکلات بین فردی (iip),رایگان پرسشنامه مشکلات بین فردی (iip),سایت وان پرسش,خرید پرسشنامه مشکلات بین فردی (iip),پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,خرید پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,دانلود رایگان پرسشنامه,پرسشنامه آزمون هوش گودیناف,دانلود پرسشنامه آزمون هوش گودیناف,خرید پرسشنامه آزمون هوش گودیناف,دانلود رایگان پرسشنامه آزمون هوش گودیناف,خرید رایگان پرسشنامه آزمون هوش گودیناف,پرسشنامه استاندارد – آزمون هوش  گودیناف,پرسشنامه استاندارد – آزمون هوش گودیناف,پرسشنامه اعتیاد به اینترنت,دانلود پرسشنامه اعتیاد به اینترنت,خرید پرسشنامه اعتیاد به اینترنت,دانلود رایگان پرسشنامه اعتیاد به اینترنت,خرید رایگان پرسشنامه اعتیاد به اینترنت,خرید پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ,دانلود پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ,پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ,پرسشنامه اینترنتی,پرسشنامه در مورد اینترنت,پرسشنامه یانگ,پرسشنامه یانگ (مقیاس اعتیاد به اینترنت),پرسشنامه مقیاس اعتیاد به اینترنت,دانلود پرسشنامه مقیاس اعتیاد به اینترنت,خرید پرسشنامه مقیاس اعتیاد به اینترنت,پرسشنامه استرس زناشویی,پرسشنامه استرس زندگی دانشجویی,پرسشنامه استرس زندگی,پرسشنامه استرس هولمز و راهه,پرسشنامه استرس هولمز-راهه,دانلود پرسشنامه استرس هولمز و راهه,وسواس عملی,وسواس فکری,پرسشنامه دارای روایی و پایایی,دانلود پرسشنامه وسواس فکری عملی مادزلی,دانلود پرسشنامه وسواس ییل براون,مقیاس وسواس فکری-عملی ییل براون,پرسشنامه ybocs,پرسشنامه اختلال وسواس فکری عملی,پرسشنامه استاندارد شرکت براون,پرسشنامه وسواس فکری عملی ییل براون,پرسشنامه وسواس فکری مادزلی,پرسشنامه وسواس یل براون,پرسشنامه یل براون,پرسشنامه ییل براون,شخصیت وسواسی,پرسشنامه آزمون منبع کنترل,دانلود پرسشنامه آزمون منبع کنترل,خرید پرسشنامه آزمون منبع کنترل,دانلود رایگان پرسشنامه آزمون منبع کنترل,خرید رایگان پرسشنامه آزمون منبع کنترل,۱ پرسش,پرسشنامه آزمون خودنظارتی,دانلود پرسشنامه آزمون خودنظارتی,دانلود رایگان پرسشنامه آزمون خودنظارتی,خرید رایگان پرسشنامه آزمون خودنظارتی,پرسشنامه خود نظارتی,خرید پرسشنامه آزمون خودنظارتی,پرسشنامه آزمون خواب,دانلود پرسشنامه آزمون خواب,خرید پرسشنامه آزمون خواب,دانلود رایگان پرسشنامه آزمون خواب,پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت,پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کاپلان,پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ,پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یونگ,پرسشنامه در مورد اعتیاد به اینترنت,پرسشنامه درباره اعتیاد به اینترنت,کلید پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ,پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد,پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد (sip-ll),پرسشنامه پیوند بین والدین _فرم مادر,خرید پرسشنامه پیوند بین والدین _فرم مادر,پرسشنامه پیوند اجتماعی,پرسشنامه پیوند والدین,پرسشنامه پیوند والدینی پارکر,دانلود پرسشنامه پیوند,پرسشنامه استرس والدین,پرسشنامه اقتدار والدین,پرسشنامه انتظارات والدین,پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین,پرسشنامه دلبستگی به والدین,پرسشنامه سبک والدینی,پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین,پرسشنامه نگرش فرزند به والدین,پرسشنامه پدر و مادر,پرسشنامه پیوند با مدرسه,پرسشنامه پیوند بین والدین _فرم پدر,پرسشنامه کانرز والدین,پرسشنامه کمال گرایی والدین,خرید پرسشنامه پیوند بین والدین _فرم پدر

نويسنده : nima
بازديد : 140 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه عملکردجنسی زنا نروزن وهمکاران (FSFI)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۴۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

پرسشنامه عملکردجنسی زنا نروزن وهمکاران (FSFI),دانلود پرسشنامه عملکردجنسی زنا نروزن وهمکاران (FSFI),خرید پرسشنامه عملکردجنسی زنا نروزن وهمکاران (FSFI),دانلود رایگان پرسشنامه عملکردجنسی زنا نروزن وهمکاران (FSFI),خرید رایگان پرسشنامه عملکردجنسی زنا نروزن وهمکاران (FSFI),رایگان پرسشنامه عملکردجنسی زنا نروزن وهمکاران (FSFI),پرسشنامه,۱پرسش,پرسشنامه,پرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی),خرید پرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی),پرسشنامه رایگان,دانلود پرسشنامه استاندارد استرس شغلی,پرسشنامه استاندارد استرس شغلی اسیپو,پرسشنامه استاندارد سنجش استرس,پرسشنامه در مورد استرس,پرسشنامه سنجش استرس,پرسشنامه عوامل استرس زا,پرسشنامه کیفیت زندگی بهداشت جهانی,پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت,رسشنامه منبع استرس،بهداشت زندگی،زندگی,وان پرسش,پرسش نامه,پایان نامه رشته , ۱ پرسش , یک پرسش , دانلود پرسش نامه , خرید پرسشنامه , پایان نامه , خرید پایان نامه رشته,پرسشنامه سطوح خودانتقادی (losc),دانلود پرسشنامه سطوح خودانتقادی (losc),خرید پرسشنامه سطوح خودانتقادی (losc),رایگان پرسشنامه سطوح خودانتقادی (losc),دانلود رایگان پرسشنامه, دانلود پرسشنامه روانشناسی,پرسشنامه شیوه فرزند پروری بامریند,پرسشنامه آماده روانشناسی,پرسشنامه فرزند پروری والدین,پرسشنامه فرزند پروری بامریند,پرسشنامه بامریند,روش نمره گذاری پرسشنامه بامریند,دانلود پرسشنامه شی,پرسشنامه فرزندپروری,پرسشنامه شیوه های فرزندپروری,دانلود پرسشنامه فرزند پروری بامریند,نمره گذاری پرسشنامه فرزند پروری بامریند,پرسشنامه تست روانشناسی,پرسشنامه رشته روانشناسی,پرسشنامه سبک فرزندپروری,پرسشنامه سبک فرزندپروری بامریند,پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند,پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین,پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین,پرسشنامه فرزند پروری آلاباما,پرسشنامه فرزند پروری یانگ,پرسشنامه فرزندپروری ادراک شده,پرسشنامه فرزندپروری ارنولد,پرسشنامه فرزندپروری رابینسون,پرسشنامه فرزندپروری شیفر,پرسشنامه های استاندارد روانشناسی,پرسشنامه های روانشناسی,پرسشنامه های روانشناسی بالینی,پرسشنامه پایان نامه روانشناسی,پرسشنامه ی روانشناسی,پرسشنامه شادکامی,پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi,دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد,خرید پرسشنامه شادکامی آکسفورد,دانلود رایگان پرسشنامه شادکامی آکسفورد,سایت وان پرسش,پرسشنامه هوش هیجانی, پرسشنامه رایگان, دانلود پرسشنامه هوش هیجانی,پرسشنامه ابراز هیجان,پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان,پرسشنامه تنظیم هیجان,پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان,پرسشنامه سنجش هوش هیجانی,پرسشنامه سنجش هیجان,پرسشنامه هیجان,پرسشنامه هیجان ابراز شده,پرسشنامه هیجان تحصیلی,پرسشنامه هیجان خواهی آرنت,پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن,پرسشنامه سبک های یادگیری,پرسشنامه کلب,پرسشنامه سبک های یادگیری کلب,نمره گذاری پرسشنامه سبک های یادگیری کلب,روایی و پایایی پرسشنامه سبک های یادگیری,پرسشنامه ، سبک یادگیری ،کلب,پرسشنامه مقیاس روحیه رقابت – همکاری,خرید پرسشنامه مقیاس روحیه رقابت – همکاری, پرسشنامه پرخاشگری, پرسشنامه پرخاشگری aq,پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (aq),پرسشنامه پرخاشگری (aq),پرسشنامه نظم جویی هیجان گروس و جان,خرید پرسشنامه نظم جویی هیجان گروس و جان,پرسشنامه مدیریت تضاد,دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت تضاد,خرید رایگان پرسشنامه مدیریت تضاد,پرسشنامه تیم پذیری مدیران و کارکنان,خرید پرسشنامه تیم پذیری مدیران و کارکنان,پرسشنامه قدرت ارتباطات روابط اجتماعی,پرسشنامه فرم کوتاه ساختار سازمانی,دانلود پرسشنامه فرم کوتاه ساختار سازمانی,خرید پرسشنامه فرم کوتاه ساختار سازمانی,رسشنامه محقق ساخته ساختار سازمانی,پرسشنامه ساختار سازمان,پرسشنامه ساختار سازمانی,پرسشنامه فرم کوتاه شده ساختار سازمانی,پرسشنامه محقق ساخته ساختار سازمانی,کوتاه سازمانی ساختار و مفید پرسشنامه,خرید پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز,دانلود پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی,دانلود پرسشنامه ساختار سازمانی,دانلود پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز,پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی رابینز,پرسشنامه بررسی ساختار سازمانی,پرسشنامه رایگان ساختار سازمانی رابینز,پرسشنامه ساختار سازمانی استیفن رابینز,پرسشنامه ساختار سازمانی رایگان,پرسشنامه شکست های شناختی شغلی,پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (npi-16),پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز,پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز,پرسشنامه افکار اضطرابی ولز,پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (tqc),پرسشنامه غربالگری اختلال افسردگی گلدبرگ,پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (spin),پرسشنامه قدرت ارتباطات (روابط اجتماعی),پرسشنامه و آزمون – دانلود رایگان,رایگان پرسشنامه فرم کوتاه ساختار سازمانی,پرسشنامه مالی,پرسشنامه فساد مالی در بانکداری الکترونیک,دانلود پرسشنامه بانکداری الکترونیکی,نمونه پرسشنامه بانکداری الکترونیک,پرسشنامه استاندارد بانکداری الکترونیکی,پرسشنامه بانکداری الکترونیکی,پرسشنامه بانکداری اینترنتی,پرسشنامه خدمات بانکداری الکترونیک,پرسشنامه خدمات

نويسنده : nima
بازديد : 794 بار
پاورپوینت معماری نئوکلاسیک(Neoclassical architecture)

پاورپوینت ربات آتش نشان
نعداد اسلاید:26
فقط 3000 تومان همین حالا خریداری کنید
1پرسش

نويسنده : nima
بازديد : 885 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین
هدف: ارزیابی میزان باورهای ارتباطی غیر منطقی در رابطه زناشویی از ابعاد مختلف (باور به مخرب بودن مخالفت، باور به عدم تغییر پذیری همسر، توقع ذهن خوانی، کمال گرایی جنسی، باور درمورد تفاوتهای جنسیتی) تعداد سوال: ۴۰ تعداد بعد: ۵ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد (استاندارد)
فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید
۱پرسش

RIAL 30,000 – خرید
نويسنده : nima
بازديد : 380 بار
پاورپوینت معماری نئوکلاسیک(Neoclassical architecture)

پاورپوینت جمع آوری داده های تحقیق از طریق پرسشنامه و مصاحبه
58 اسلاید
1پرسش
همین حالا دانلود کنید فقط 8000تومان

نويسنده : nima
بازديد : 383 بار
پاورپوینت معماری نئوکلاسیک(Neoclassical architecture)

پاورپوینت پژوهش موردی
فقط 4000 تومان همین حالا دانلود کنید
1پرسش

نويسنده : nima
بازديد : 556 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

مهارت هاي مدير و تعارض سازمانپرسشنامه مهارت هاي مدير و تعارض سازمان
تعداد صفحه : 4
تعداد سوالات : 50
کاملا رایگان همین حالا دانلود کنید
1پرسش

نويسنده : nima
بازديد : 402 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی
پرسشنامه آزمون بازخورد خوردن (گارنر و گارفینکل)هدف: ارزیابی بازخوردها و رفتارهای بیمار گونه خوردن و ابعاد آن (رژیم لاغری، پرخوری و اشتغال ذهنی با غذا، مهار دهانی)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۴۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 40,000 – خرید

آزمون بازخورد خوردن (گارنر و گارفینکل),دانلود آزمون بازخورد خوردن (گارنر و گارفینکل),خرید آزمون بازخورد خوردن (گارنر و گارفینکل),دانلود رایگان آزمون بازخورد خوردن (گارنر و گارفینکل),رایگان آزمون بازخورد خوردن (گارنر و گارفینکل),آزمون بازخورد خوردن (گارنر و گارفینکل),دانلود پرسشنامه خوردن و پرخوری,اختلال خوردن,آزمون هوش چندگانه گاردنر,آزمون هوش گاردنر,آزمون گارفینکل,آزمون گارنر,پرسشنامه گارفینکل

نويسنده : nima
بازديد : 455 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه آزمون منبع کنترل

هدف: بررسی منبع کنترل در افراد

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه آزمون منبع کنترل,دانلود پرسشنامه آزمون منبع کنترل,خرید پرسشنامه آزمون منبع کنترل,دانلود رایگان پرسشنامه آزمون منبع کنترل,خرید رایگان پرسشنامه آزمون منبع کنترل,رایگان پرسشنامه آزمون منبع کنترل

 

نويسنده : nima
بازديد : 332 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه آزمون خلاقیت شغلی (جزنی)

هدف: معرفی دقیق خلاقیت شغلی در محیط های سازمانی و صنعتی

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 25,000 – خرید

پرسشنامه آزمون خلاقیت شغلی (جزنی),دانلود پرسشنامه آزمون خلاقیت شغلی (جزنی),خرید پرسشنامه آزمون خلاقیت شغلی (جزنی),دانلود رایگان پرسشنامه آزمون خلاقیت شغلی (جزنی),خرید رایگان پرسشنامه آزمون خلاقیت شغلی (جزنی),رایگان پرسشنامه آزمون خلاقیت شغلی (جزنی),خرید رایگان پرسشنامه آزمون خلاقیت شغلی (جزنی),پرسشنامه آزمون خلاقیت شغلی (جزنی),دانلود پرسشنامه آزمون خلاقیت شغلی (جزنی),خرید پرسشنامه آزمون خلاقیت شغلی (جزنی),رایگان پرسشنامه آزمون خلاقیت شغلی (جزنی),وان پرسش,پرسشنامه رایگان,تست خلاقیت شغلی,تعریف خلاقیت شغلی,خلاقیت شغلی pdf,خلاقیت شغلی جزنی,خلاقیت های شغلی,دانلود آزمون خلاقیت شغلی (جزنی),دانلود پرسشنامه خلاقیت شغلی,پرسشنامه خلاقیت cree,پرسشنامه خلاقیت تورنس,پرسشنامه خلاقیت رندسیپ,پرسشنامه خلاقیت شغلی جزنی,پرسشنامه خلاقیت شیفر,پرسشنامه خلاقیت عابدی,پرسشنامه خلاقیت و نوآوری,پرسشنامه خلاقیت گیلفورد

نويسنده : nima
بازديد : 389 بار

Page 1 of 212