برو بالا
بنر


جستجو در یــ1ــک پرسش :

?
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسشá

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال,دانلود پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال,خرید پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال,دانلود رایگان پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال,خرید رایگان پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال,پرسشنامه رایگان,۱پرسش,پرسشنامه وان پرسش,پرسشنامه,سایت پرسشنامه,کیفیت خدمات,مراکز آموزش عالی,دانلود پرسشنامه,خدمات آموزشی,کیفیت آموزشی,مدیریت کیفیت فراگیر

نويسنده : nima
بازديد : 127 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه نگرش سنج تربیتی

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۴۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسشÌ

RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه نگرش سنج تربیتی,دانلود پرسشنامه نگرش سنج تربیتی,خرید پرسشنامه نگرش سنج تربیتی<دانلود رایگان پرسشنامه نگرش سنج تربیتی,خرید رایگان پرسشنامه نگرش سنج تربیتی,پرسشنامه وان پرسش,۱پرسش,

نويسنده : nima
بازديد : 152 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک (ECR)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش‚

RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک (ECR),دانلود پرسشنامه مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک (ECR),خرید پرسشنامه مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک (ECR),دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک (ECR) ,خرید رایگان پرسشنامه مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک (ECR),پرسشنامه رایگان,۱پرسش,پرسشنامه وان پرسش,پرسشنامه اجتناب از روابط نزدیک با همسر,پرسشنامه اضطراب از روابط نزدیک با همسر,پرسشنامه دلبستگی مربوط به روابط عشقی,تجارب,روابط نزدیک + پرسشنامه,مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک (ecr),هدف: بررسی میزان دلبستگی بزرگسالان در روابط عشقی از ابعاد مختلف (اضطراب، اجتناب)

 

نويسنده : nima
بازديد : 145 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه مقیاس تجارب معنوی روزانه اندروود و ترسی (DSES)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسشü

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه مقیاس تجارب معنوی روزانه اندروود و ترسی (DSES),nhkg,n پرسشنامه مقیاس تجارب معنوی روزانه اندروود و ترسی (DSES),دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس تجارب معنوی روزانه اندروود و ترسی (DSES),پرسشنامه رایگان,پرسشنامه وان پرسش,۱پرسش,اندروود,پرسشنامه تجارب معنوی,پرسشنامه تجارب معنوی روزانه (dses),ترسی,مقیاس تجارب معنوی,مقیاس تجارب معنوی روزانه,تجارب معنوی,پرسشنامه تجارب معنوی بایگانی – ,پرسشنامه تجارب معنوی | ۱پرسش

نويسنده : nima
بازديد : 125 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه مقیاس شکایات روان تنی تاکاتا و ساکاتا

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش

RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه مقیاس شکایات روان تنی تاکاتا و ساکاتا,دانلود پرسشنامه مقیاس شکایات روان تنی تاکاتا و ساکاتا,خرید پرسشنامه مقیاس شکایات روان تنی تاکاتا و ساکاتا,دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس شکایات روان تنی تاکاتا و ساکاتا,پرسشنامه رایگان,۱پرسش,پرسشنامه وان پرسش,

هدف: سنجش شکایات روان تنی

نويسنده : nima
بازديد : 136 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه توصیف رفتار رهبری (LBDQ)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش¹

RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه توصیف رفتار رهبری (LBDQ),دانلود پرسشنامه توصیف رفتار رهبری (LBDQ),خرید پرسشنامه توصیف رفتار رهبری (LBDQ),دانلود رایگان پرسشنامه توصیف رفتار رهبری (LBDQ),پرسشنامه رایگان,پرسشنامه وان پرسش,۱پرسش,خرید پرسشنامه,دانلود پرسشنامه,واژه نامه, لغت نامه, پرسشنامه های مدیرانه, پرسشنامه کوتاه

نويسنده : nima
بازديد : 152 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه مقیاس نیازهای خانواده برای خانواده های ایرانی

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسشÁ

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه مقیاس نیازهای خانواده برای خانواده های ایرانی,دانلود پرسشنامه مقیاس نیازهای خانواده برای خانواده های ایرانی,خرید پرسشنامه مقیاس نیازهای خانواده برای خانواده های ایرانی,دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس نیازهای خانواده برای خانواده های ایرانی,پرسشنامه رایگان,پرسشنامه وان پرسش,۱پرسش,ایران,ایرانی,پرسشنامه نیازهای تربیتی – آموزشی خانواده,پرسشنامه نیازهای تفریحی و گردشی خانواده,پرسشنامه نیازهای خانواده,پرسشنامه نیازهای مادی و اقتصادی خانواده,نیازهای خانواده ایرانی

نويسنده : nima
بازديد : 110 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه تعلق اجتماعی

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش∪

RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه تعلق اجتماعی,دانلود پرسشنامه تعلق اجتماعی,خرید پرسشنامه تعلق اجتماعی,دانلود رایگان پرسشنامه تعلق اجتماعی,پرسشنامه رایگان,۱پرسش,پرسشنامه وان پرسش,امتیازدهی پرسشنامه هویت اجتماعی,پرسشنامه احساس تعلق اجتماعی,پرسشنامه احساس تعلق به جامعه,تفسیر نتایج پرسشنامه هویت اجتماعی,خرید پرسشنامه هویت اجتماعی,دانلود پرسشنامه هویت اجتماعی,شیوه نمره گذاری پرسشنامه هویت اجتماعی,فایل ورد پرسشنامه هویت اجتماعی,پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه (SSCS)

نويسنده : nima
بازديد : 138 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه تجربه های اوج ۷۰ ماده ای

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسشñ

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه تجربه های اوج ۷۰ ماده ای, پرسشنامه تجربه های اوج ,پرسشنامه استاندارد تجربه های اوج ,پرسشنامه تجربه های اوج ۷۰ ماده ای,دانلود پرسشنامه تجربه های اوج ۷۰ ماده ای,خرید پرسشنامه تجربه های اوج ۷۰ ماده ای,دانلود رایگان پرسشنامه تجربه های اوج ۷۰ ماده ای,خرید رایگان پرسشنامه تجربه های اوج ۷۰ ماده ای,پرسشنامه رایگان,۱پرسش,پرسشنامه وان پرسش

نويسنده : nima
بازديد : 117 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه مقیاس بازبینی شده کمرویی چیک- بریگز (RSS)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع: دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش∅

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه مقیاس بازبینی شده کمرویی چیک- بریگز (RSS),دانلود پرسشنامه مقیاس بازبینی شده کمرویی چیک- بریگز (RSS),خرید پرسشنامه مقیاس بازبینی شده کمرویی چیک- بریگز (RSS),دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس بازبینی شده کمرویی چیک- بریگز (RSS),خرید رایگان پرسشنامه مقیاس بازبینی شده کمرویی چیک- بریگز (RSS),رایگان پرسشنامه مقیاس بازبینی شده کمرویی چیک- بریگز (RSS),پرسشنامه رایگان,پرسشنامه وان پرسش,سایت وان پرسش.پرسشنامه مقیاس بازبینی شده کمرویی چیک- بریگز (RSS),دانلود پرسشنامه مقیاس بازبینی شده کمرویی چیک- بریگز (RSS),خرید پرسشنامه مقیاس بازبینی شده کمرویی چیک- بریگز (RSS),دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس بازبینی شده کمرویی چیک- بریگز (RSS),خرید رایگان پرسشنامه مقیاس بازبینی شده کمرویی چیک- بریگز (RSS),رایگان پرسشنامه مقیاس بازبینی شده کمرویی چیک- بریگز (RSS),پرسشنامه رایگان,پرسشنامه وان پرسش,سایت وان پرسشوبریگز,پرسشنامه کمرویی چیک- بریگز (rss),کم رویی,مقیاس کم رویی,مقیاس کمرویی,مقیاس کمرویی چیک- بریگز (rss)

نويسنده : nima
بازديد : 131 بار

Page 1 of 212