برو بالا
بنر


جستجو در یــ1ــک پرسش :

?
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش®

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS),دانلود پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS),خرید پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS),دانلود رایگان پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS),خرید رایگان پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS),پرسشنامه رایگان,۱پرسش,پرسشنامه تحمل,دانلود پرسشنامه,تحمل پریشانی,پریشانی هیجانی,تحمل پریشانی هیجانی,پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی,پرسشنامه DTS,پرسشنامه استاندارد,دانلود پرسشنامه استاندارد,آزمون تحمل پریشانی,مقیاس تحمل پریشانی,ابعاد پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (dts),پرسشنامه تحمل پریشانی (dts),پرسشنامه تنظیم پریشانی هیجانی,پرسشنامه جذب پریشانی هیجانی,خرید پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (dts),مقیاس تحمل پریشانی (dts),مقیاس تحمل پریشانی هیجانی (dts),منبع پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (dts)

نويسنده : nima
بازديد : 110 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست “برای معلمان”

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نتیجه گیری  : word

فقط ۳۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش®

RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست “برای معلمان”,دانلود پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست “برای معلمان”,خرید پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست “برای معلمان”,دانلود رایگان پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست “برای معلمان”,خرید رایگان پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست “برای معلمان”,رایگان پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست “برای معلمان”,پرسشنامه رایگان,۱پرسش, شغلی, سازگاری, دیویس, لافکوایست, پرسشنامه,پرسشنامه سازگاری شغل,دانلود پرسشنامه,سازگاری شغلی,دیویس و لافکوایست,آزمون سازگاری شغلی ,پرسشنامه استاندارد,دانلود پرسشنامه استاندارد

نويسنده : nima
بازديد : 142 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (برای معلمان)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش®

RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (برای معلمان),دانلود پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (برای معلمان),خرید پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (برای معلمان),دانلود رایگان پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (برای معلمان),خرید رایگان پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (برای معلمان),رایگان پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (برای معلمان),پرسشنامه رایگان,۱پرسش, شغلی, سازگاری, دیویس, لافکوایست, پرسشنامه,پرسشنامه سازگاری شغل,دانلود پرسشنامه,سازگاری شغلی,دیویس و لافکوایست,آزمون سازگاری شغلی ,پرسشنامه استاندارد,دانلود پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه سازگاری شغلی دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ 

نويسنده : nima
بازديد : 116 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش®

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی,دانلود پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی,خرید پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی,دانلود رایگان پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی,خزرید رایگان پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی,۱پرسش,پرسشنامه,وان پرسش,پرسشنامه ساختار سازمانی,ابعاد ساختار سازمانی,دانلود پرسشنامه,پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی,پرسشنامه استاندارد,دانلود پرسشنامه استاندارد,آزمون ساختار سازمانی,مقیاس ابعاد ساختار سازمانی,مقیاس ساختار سازمانی,ارزیابی ابعاد ساختار سازمانیپرسشنامه,دانلود پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی, پرسشنامه های مدیرانه, پرسشنامه کوتاه

نويسنده : nima
بازديد : 150 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه قابلیت جذب دانش

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش®

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه قابلیت جذب دانش,دانلود پرسشنامه قابلیت جذب دانش,خرید پرسشنامه قابلیت جذب دانش,دانلود رایگان پرسشنامه قابلیت جذب دانش,خرید رایگان پرسشنامه قابلیت جذب دانش,۱پرسش,پرسشنامه رایگان,قابلیت جذب,پرسشنامه استاندارد, هوش اجتماعی و قابلیت جذب دانش

نويسنده : nima
بازديد : 128 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه اضطراب زانک  S.A.S

هدف: بررسی میزان اضطراب در موقعیت های مختلف

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 30,000 – خرید
سشنامه اضطراب زانک  S.A.S,دانلود پرسشنامه اضطراب زانک  S.A.S,خرید پرسشنامه اضطراب زانک  S.A.S,دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب زانک  S.A.S,خرید رایگان پرسشنامه اضطراب زانک  S.A.S,رایگان پرسشنامه اضطراب زانک  S.A.S,پرسشنامه,۱پرسش,پرسشنامه اضطراب زونگ (SAS), مقیاس اضطراب زونگ (SAS), پرسشنامه اضطراب زانک (SAS),دانلود پرسشنامه,پرسشنامه خود سنجی اضطراب زانک SAS,آزمون اضطراب زانک,تست اضطراب زانک,دانلود پرسشنامه اضطراب,دانلود پرسشنامه اضطراب زانک,دانلود پرسشنامه اضطراب زانک s.a.s,مقیاس اضطراب زانک,پرسشنامه s.a.s,پرسشنامه sas,پرسشنامه sasi,پرسشنامه sasi psych,پرسشنامه سازگاری اجتماعی sas, پرسشنامه استاندارد,S.A.S
نويسنده : nima
بازديد : 408 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)

هدف: افراد ممکن است در زندگی خود تحت تاثیر نفوذ رهبر، سرپرست، استاد، مشاور، والدین و یا افراد دیگر قرار گیرند. در این پرسشنامه مشخص می گردد که افراد تحت تاثیر کدام یک از انواع قدرت رهبر قرار می گیرند.

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 25,000 – خرید

پرسشنامه، نفوذ، (اعمال قدرت), پرسشنامه, اعمال,خرید پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت),دانلود پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت),مقیاس اعمال قدرت در سازمان,مقیاس نفوذ,منابع قدرت اجبار، قانون، پاداش,پرسشنامه اعمال قدرت,پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت) دانلود رایگان,پرسشنامه نفوذ اجتماعی,پرسشنامه نفوذ قدرت,دانلود پرسشنامه مدیریت,دانلود پرسشنامه منابع قدرت مدیران,سنجش منابع قدرت,پرسشنامه آماده مدیریت,پرسشنامه ساختار قدرت,پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده,پرسشنامه فاصله قدرت,پرسشنامه قدرت,پرسشنامه قدرت در خانواده,پرسشنامه قدرت ریسک,پرسشنامه منابع قدرت شرایخیم و هینکین,دانلود پرسشنامه فاصله قدرت,پرسشنامه آماده رشته مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان مدیریت,پرسشنامه فاصله اجتماعی,پرسشنامه فاصله اجتماعی بوگاردوس

نويسنده : nima
بازديد : 451 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید ساکس جاروی (۲۰۱۰)

هدف: سنجش تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۴۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید ساکس جاروی (۲۰۱۰),دانلود پرسشنامه تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید ساکس جاروی (۲۰۱۰),خرید پرسشنامه تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید ساکس جاروی (۲۰۱۰),دانلود رایگان پرسشنامه تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید ساکس جاروی (۲۰۱۰),خرید رایگان پرسشنامه تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید ساکس جاروی (۲۰۱۰),رایگان پرسشنامه تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید ساکس جاروی (۲۰۱۰),پرسشنامه رایگان,۱پرسش,تردید,تردید به محصول + پرسشنامه,محصول جدید,مصرف کننده,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,پرسشنامه ادراک از مدیریت,دانلود پرسشنامه ادراک از مدیریت,خرید پرسشنامه ادراک از مدیریت,دانلود رایگان پرسشنامه ادراک از مدیریت,خرید رایگان پرسشنامه ادراک از مدیریت,وان پرسش

نويسنده : nima
بازديد : 377 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس

هدف: بررسی میزان اضطراب ناشی از امتحان در افراد

تفسیر : دارد

نتیجه گیری: دارد

منبع : دارد

نوع فایل: word

فقط ۲۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 25,000 – خرید

پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس,دانلود پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس,خرید پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس,دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس,خرید رایگان پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس,پرسشنامه رایگان ,اضطراب,اضطراب امتحان,امتیازدهی پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس,تفسیر پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس,خرید پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس,دانلود پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس,راهنمای پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس,سوالات پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس,فایل ورد پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس,مقیاس اضطراب امتحان فیلیپس,منابع پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس,منبع پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس,نمره دهی پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان ,سایت وان پرسش,پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن,دانلود پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن,خرید پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن,ابعاد اضطراب امتحان,اضطراب فریدمن,باورهای هثبت و منفی در اضطراب امتحان,خطای شناختی در اضطراب امتحان,دانلود پرسشنامه اضطراب امتحان tai,دانلود پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیلبرگر,دانلود پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون,مفیاس اضطراب در امتحان,مقیاس اضطراب امتحان فریدمن,پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی,پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیل برگر,پرسشنامه اضطراب امتحان اهواز,پرسشنامه اضطراب امتحان کودکان,پرسشنامه اضطراب امتحان( taq ),پرسشنامه اضطراب در امتحان,پرسشنامه اضطراب فریدمن,پرسشنامه فریدمن,پرسشنامه فریدمن و ابعاد آن

نويسنده : nima
بازديد : 422 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه موانع تجارت الکترونیک

هدف: بررسی موانع تجارت الکترونیک (موانع فنی و سخت افزاری، مشکلات مالی و نرم افزاری، مشکلات گمرکی، بازرگانی و مالیاتی، مشکلات قانونی، حقوقی و گمرکی، مشکل اینترنت، مشکلات انسانی، آموزشی، فرهنگی، و مشکلات و موانع مربوط به زیرساختار اطلاعاتی)

تعداد سوال: ۵۲
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

 فقط ۴۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه موانع تجارت الکترونیک,دانلود پرسشنامه موانع تجارت الکترونیک,خرید پرسشنامه موانع تجارت الکترونیک,دانلود رایگان پرسشنامه موانع تجارت الکترونیک,خرید رایگان پرسشنامه موانع تجارت الکترونیک,رایگان پرسشنامه موانع تجارت الکترونیک,پرسشنامه رایگان,۱پرسش,پرسشنامه,موانع,تجارت,الکترونیک,بررسی موانع تجارت الکترونیک در ایران,تجارات الکترونیک,تجارت الکترونیک موانع و راهکارها,دانلود رایگان پرسشنامه تجارت الکترونیک,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه تجارت الکترونیک,موانع بکارگیری تجارت الکترونیک,موانع تجارت الکترونیکی,موانع توسعه تجارت الکترونیک,موانع توسعه تجارت الکترونیک در ایران,موانع رشد تجارت الکترونیک در ایران,نمونه پرسشنامه تجارت الکترونیک,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه استاندارد تجارت الکترونیک,پرسشنامه اعتماد در تجارت الکترونیک,پرسشنامه تجارت الکترونیکی,پرسشنامه در مورد تجارت الکترونیک,پرسشنامه درباره تجارت الکترونیک,پرسشنامه مدیریت,پرسشنامه موانع تجارات الکترونیک,پرسشنامه موانع تجارات الکترونیک,پرسشنامه موانع تجارت الکترونیک,پرسشنامه پذیرش تجارت الکترونیک,موانع سازمانی

نويسنده : nima
بازديد : 492 بار

Page 1 of 212