برو بالا
بنر


جستجو در یــ1ــک پرسش :

?
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

مقیاس تکانش گری هیرسچفیلد و همکاران (IS)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش®

RIAL 30,000 – خرید

مقیاس تکانش گری هیرسچفیلد و همکاران (IS),دانلود مقیاس تکانش گری هیرسچفیلد و همکاران (IS),خرید مقیاس تکانش گری هیرسچفیلد و همکاران (IS),دانلود رایگان مقیاس تکانش گری هیرسچفیلد و همکاران (IS),خرید رایگان مقیاس تکانش گری هیرسچفیلد و همکاران (IS),پرسشنامه رایگان,۱پرسش,پرسشنامه تکانش گری,پرسشنامه سنجش رفتار تکانش گری در کودکان,مقیاس,مقیاس تکانش گری هیرسچفیلد و همکاران (is),مقیاس تکانشگری هیرسچفیلد و همکاران (is),هدف: سنجش رفتار تکانش گری در کودکان, مقیاس

نويسنده : nima
بازديد : 111 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز (STA)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش®

RIAL 35,000 – خرید

مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز (STA),دانلود مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز (STA),خرید مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز (STA),دانلود رایگان مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز (STA),خرید رایگان مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز (STA),رایگان مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز (STA),پرسشنامه رایگان,!پرسش,اسکیزوتایپی,بروکز,کلاریج,مقیاس,مقیاس شخصیت اسکیزوتایپی,ابعاد پرسشنامه شخصیت برند آکر (beq),اعتبار مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق (dos),امتیازدهی پرسشنامه شخصیت برند آکر (beq),بحران ستیزی + مقیاس,پرسشنامه رشد شخصی,پرسشنامه و مقیاس استاندارد,تفسیر پرسشنامه شخصیت برند آکر (beq),خرده مقیاس های پرسشنامه ضریب خود رهبری,خرید پرسشنامه شخصیت برند آکر (beq),خرید مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق (dos),دانلود پرسشنامه شخصیت برند آکر (beq),دانلود مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق (dos),راهنمای پرسشنامه شخصیت برند آکر (beq),سوالات پرسشنامه شخصیت برند آکر (beq),سوالات مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق (dos),شخصیت برند + پرسشنامه,شیوه نمره گذاری مقیاس سنجش نگرش معنوی,مقیاس استاندارد رواشنناسی و علوم اجتماعی,مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (sasa),مقیاس امنیت شغلی,مقیاس بدبینی,مقیاس بلانچارد,مقیاس پرساد,مقیاس تاییدجویی کودکان,مقیاس تبلیغات تلویزیونی,مقیاس تبلیغات دهان به دهان,مقیاس تبلیغات شفاهی,مقیاس تشابه برند توسعه یافته دیسای و کلر,مقیاس تعهد زناشویی آدامز,مقیاس تفکر انتقادی ریکتس,مقیاس تنش درک شده کوهن و همکاران (pss-4),مقیاس خصوصی سازی در سازمان,مقیاس خوش بینی,مقیاس ذهن آگاهی,مقیاس ذهن آگاهی فرایبورگ,مقیاس رغبت سنج ازدواج,مقیاس سبک رهبری مدیران هرسی و بلانچارد,مقیاس سبک زندگی والس,مقیاس شکایات روان تنی تاکاتا و ساکاتا,مقیاس گرایش های اجتماعی کارلو,مقیاس محیط آموزشی دانشگاهی,مقیاس مدیریت پاداش,مقیاس نوجویی,منابع مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق (dos),منبع پرسشنامه شخصیت برند آکر (beq),منبع مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق (dos),نمره دهی مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق (dos),مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی , اختلال شخصیت اسکیزوتایپی ,تفسیر نتایج مقیاس sta,روایی و پایایی مقیاس sta,نمره گذاری مقیاس sta

نويسنده : nima
بازديد : 109 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

مقیاس عدم ثبات زناشویی ادواردز و همکاران (MII)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۱۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش®

RIAL 15,000 – خرید

مقیاس عدم ثبات زناشویی ادواردز و همکاران (MII),دانلود مقیاس عدم ثبات زناشویی ادواردز و همکاران (MII),خرید مقیاس عدم ثبات زناشویی ادواردز و همکاران (MII),دانلود رایگان مقیاس عدم ثبات زناشویی ادواردز و همکاران (MII),خرید رایگان مقیاس عدم ثبات زناشویی ادواردز و همکاران (MII),رایگان مقیاس عدم ثبات زناشویی ادواردز و همکاران (MII),پرسشنامه رایگان,۱پرسش,ادواردز,زناشویی,عدم ثبات زناشویی,عدم ثبات زناشویی ادواردز و همکاران (mii), مقیاس, مقیاس عدم ثبات زناشویی ,پرسشنامه عدم ثبات زناشویی ,مقیاس استاندارد عدم ثبات زناشویی ,پرسشنامه استاندارد عدم ثبات زناشویی 

نويسنده : nima
بازديد : 111 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

مقیاس درک مسئولیت فرزندی سیلباچ (RFR)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش®

RIAL 20,000 – خرید

مقیاس درک مسئولیت فرزندی سیلباچ (RFR),دانلود مقیاس درک مسئولیت فرزندی سیلباچ (RFR),خرید مقیاس درک مسئولیت فرزندی سیلباچ (RFR),دانلود رایگان مقیاس درک مسئولیت فرزندی سیلباچ (RFR),خرید رایگان مقیاس درک مسئولیت فرزندی سیلباچ (RFR),پرسشنامه رایگان,!پرسش,پرسشنامه درک مسئولیت فرزندی سیلباچ (rfr),مقیاس,مقیاس درک مسئولیت فرزندی سیلباچ (rfr), مقیاس,تفسیر نتایج مقیاس rfr,روایی و پایایی مقیاس rfr,نمره گذاری مقیاس rfr

نويسنده : nima
بازديد : 107 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوگلن

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسشΠ

RIAL 30,000 – خرید

مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوگلن,دانلود مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوگلن,خرید مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوگلن,دانلود رایگان مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوگلن,خرید رایگان مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوگلن,پرسشنامه رایگان,۱پرسش,وان پرسش,رفتاری, میشل, گوگلن, های, اختلال, اندازه, گیری, نوع, مقیاس,اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری

نويسنده : nima
بازديد : 117 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه آزمون هوشی آر.بی.کتل (مقیاس دو)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

قثط ۴۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش¾

RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه آزمون هوشی آر.بی.کتل (مقیاس دو),دانلود پرسشنامه آزمون هوشی آر.بی.کتل (مقیاس دو),خرید پرسشنامه آزمون هوشی آر.بی.کتل (مقیاس دو),دانلود رایگان پرسشنامه آزمون هوشی آر.بی.کتل (مقیاس دو),خرید رایگان پرسشنامه آزمون هوشی آر.بی.کتل (مقیاس دو),پرسشنامه رایگان,پرسشنامه,۱پرسش,وان پرسش,آزمون هوشی,آزمون هوشی آر.بی.کتل,آزمون هوشی آر.بی.کتل-مقیاس ۲,نمره گذاری آزمون هوشی آر.بی.کتل,آزمون هوشی آر.بی.کتل،کتل،هوش, مقیاس,آزمون هوشی آر.بی.کتل (فرم سه),آزمون آمادگی تیزهوشان,آزمون پیشرفت تحصیلی ,کارنامه آزمون 

نويسنده : nima
بازديد : 135 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه مقیاس عاطفه مثبت و منفی(PANAS)نسخه کوتاه

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۴۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش§

RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه مقیاس عاطفه مثبت و منفی(PANAS)نسخه کوتاه,دانلود پرسشنامه مقیاس عاطفه مثبت و منفی(PANAS)نسخه کوتاه,خرید پرسشنامه مقیاس عاطفه مثبت و منفی(PANAS)نسخه کوتاه,دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس عاطفه مثبت و منفی(PANAS)نسخه کوتاه,پرسشنامه رایگان,۱پرسش,وان پرسش,مقیاس, عاطفه, مثبت, منفی, نسخه,پایایی مقیاس عاطفه مثبت و منفی(panas),خرید مقیاس عاطفه مثبت و منفی(panas),روایی مقیاس عاطفه مثبت و منفی(panas),عاطفه مثیت,عاطفه منفی,مقیاس عاطفه مثبت و منفی نسخه ۱۰ آیتمی,مقیاس عاطفه مثبت و منفی(panas)نسخه کوتاه

نويسنده : nima
بازديد : 118 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۴۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش∫

RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA),دانلود پرسشنامه مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA),خرید پرسشنامه مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA),دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA),خرید رایگان پرسشنامه مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA),پرسشنامه رایگان,۱پرسش,وان پرسش,اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA),پایان نامه روانشناسی نوجوانان,هنجار یابی مقیاس اضطراب,تفسیر نتایج مقیاس sasa,روایی و پایایی مقیاس sasa,نمره گذاری مقیاس sasa,نمره گذاری مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان, مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان ,مقیاس  ,اضطراب اجتماعی  ,اضطراب اجتماعی + پرسشنامه,پرسشنامه اضطراب اجتماعی نوجوانان (sasa),پرسشنامه رفتارهای اجتنابی نوجوانان,مقیاس استاندارد رواشنناسی و علوم اجتماعی,مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (sasa),اخلاق اجتماعی,اخلاق در اجتماع,ارزشهای اخلاقی در اجتماعی,اضطراب شناختی,اعتبار مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق (dos),بحران ستیزی + مقیاس,پرسشنامه اضطراب دندانپزشکی,پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای و همکاران,پرسشنامه تاثیر جنسیت بر اخلاق اجتماعی,پرسشنامه تاثیر دینداری بر اخلاق اجتماعی,پرسشنامه تاثیر سن بر اخلاق اجتماعی,پرسشنامه تاثیر شغل بر اخلاق اجتماعی,پرسشنامه تصویر اجتماعی برند,پرسشنامه دلایل خودباختگی فرهنگی جوانان,پرسشنامه علل گرایش جوانان به فرهنگ غرب,پرسشنامه علوم اجتماعی,پرسشنامه عوامل موثر بر اخلاق اجتماعی,پرسشنامه عوامل موثر بر اخلاق در اجتماع,پرسشنامه گرایشهای اجتماعی مطلوب,پرسشنامه و مقیاس استاندارد,جوانان و تهاجم فرهنگی غرب + پرسشنامه,خرده مقیاس های پرسشنامه ضریب خود رهبری,خرید مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق (dos),دانلود مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق (dos),رفتارهای اجتماعی,سایت پرسشنامه علوم اجتماعی,سوالات مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق (dos),شیوه نمره گذاری مقیاس سنجش نگرش معنوی,گرایش به پوشش غربی در جوانان + پرسشنامه,مقیاس امنیت شغلی,مقیاس بدبینی,مقیاس بلانچارد,مقیاس پرساد,مقیاس تاییدجویی کودکان,مقیاس تبلیغات تلویزیونی,مقیاس تبلیغات دهان به دهان,مقیاس تبلیغات شفاهی,مقیاس تشابه برند توسعه یافته دیسای و کلر,مقیاس تعهد زناشویی آدامز,مقیاس تفکر انتقادی ریکتس,مقیاس تنش درک شده کوهن و همکاران (pss-4),مقیاس خصوصی سازی در سازمان,مقیاس خوش بینی,مقیاس ذهن آگاهی,مقیاس ذهن آگاهی فرایبورگ,مقیاس رغبت سنج ازدواج,مقیاس سبک رهبری مدیران هرسی و بلانچارد,مقیاس سبک زندگی والس,مقیاس شخصیت اسکیزوتایپی,مقیاس شکایات روان تنی تاکاتا و ساکاتا,مقیاس گرایش های اجتماعی کارلو,مقیاس محیط آموزشی دانشگاهی,مقیاس مدیریت پاداش,مقیاس نوجویی,منابع مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق (dos),منبع مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق (dos),مهارتهای اجتماعی,نمره دهی مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق (dos)

نويسنده : nima
بازديد : 150 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه مقیاس شیوه های برخورد در اختلافات زناشویی اشتراوس و همکاران[۱] ( CTS-2) ( تجدید نظر شده)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۴۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسشü

RIAL 40,000 – خرید
نويسنده : nima
بازديد : 116 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل: word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسشþ

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS),دانلود پرسشنامه مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS),خرید پرسشنامه مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS),دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS),خرید رایگان پرسشنامه مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS),پرسشنامه رایگان,۱پرسش,سایت وان پرسش,سایت ۱پرسش,بندورا,پرسشنامه تربیت بدنی,پرسشنامه روانشناسی ورزش,خوداثربخشی ورزشی + پرسشنامه,دانلود پرسشنامه روانشناسی ورزشی,سایت پرسشنامه,مقیاس,کردن,ESS

نويسنده : nima
بازديد : 93 بار

Page 1 of 3123