برو بالا
بنر


جستجو در یــ1ــک پرسش :

?
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه مقیاس ازدواج موفق (شاخص رضایت زناشویی)

هدف: ارزیابی موفقیت افراد در ازدواج (میزان رضایت از زندگی زناشویی)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه مقیاس ازدواج موفق (شاخص رضایت زناشویی),دانلود پرسشنامه مقیاس ازدواج موفق (شاخص رضایت زناشویی),خرید پرسشنامه مقیاس ازدواج موفق (شاخص رضایت زناشویی),شاخص رضایت زناشویی,شاخص رضایت زناشویی ims,شاخص های رضایت زناشویی,مقیاس ازدواج موفق,مقیاس رضایت زناشویی,مقیاس رضایت زناشویی انریچ,مقیاس رضایت زناشویی هادسون,مقیاس رضایت زناشویی کانزاس,پرسشنامه ازدواج موفق,پرسشنامه رضایت زناشویی,پرسشنامه رضایت زناشویی هادسون,پرسشنامه شاخص رضایت زناشویی,تفسیر نتایج شاخص رضایت زناشویی,تفسیر نتایج مقیاس ازدواج موفق,دانلود پرسشنامه,نمره گذاری شاخص رضایت زناشویی,نمره گذاری مقیاس ازدواج موفق,ازدواج رضایت زناشویی،رضایت,خرید پرسشنامه,پرسشنامه مشکلات بین فردی (iip),دانلود پرسشنامه مشکلات بین فردی (iip),رایگان پرسشنامه مشکلات بین فردی (iip),سایت وان پرسش,خرید پرسشنامه مشکلات بین فردی (iip),ازدواج همیشگی,اهمیت ازدواج,بهترین ازدواج,خرسندی زناشویی,رضایت از همسر,مقیاس ازدواج موفق (شاخص رضایت زناشویی),موفقیت در ازدواج,پرسشنامه رایگان,پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,خرید پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,اعتبار و روایی مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,خرید مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,دانلود رایگان مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,دانلود رایگان پرسشنامه,دانلود مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,راهنمای مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,سوالات مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,شیوه تفسیر مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,فایل ورد مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,منبع مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,پرسشنامه آزمون هوش گودیناف,دانلود پرسشنامه آزمون هوش گودیناف,خرید پرسشنامه آزمون هوش گودیناف,دانلود رایگان پرسشنامه آزمون هوش گودیناف,خرید رایگان پرسشنامه آزمون هوش گودیناف, پرسشنامه استاندارد – آزمون هوش  گودیناف,پرسشنامه استاندارد – آزمون هوش گودیناف,پرسشنامه اعتیاد به اینترنت,دانلود پرسشنامه اعتیاد به اینترنت,خرید پرسشنامه اعتیاد به اینترنت,دانلود رایگان پرسشنامه اعتیاد به اینترنت,خرید رایگان پرسشنامه اعتیاد به اینترنت,خرید پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ,دانلود پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ,پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ,پرسشنامه اینترنتی,پرسشنامه در مورد اینترنت,پرسشنامه یانگ,پرسشنامه یانگ (مقیاس اعتیاد به اینترنت)

نويسنده : nima
بازديد : 444 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه مقیاس اعتیاد به اینترنت

هدف: سنجش میزان اعتیاد به اینترنت در افراد

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۰۰۰ تومان همین حلا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 20,000 – خرید

پرسشنامه مقیاس اعتیاد به اینترنت,دانلود پرسشنامه مقیاس اعتیاد به اینترنت,خرید پرسشنامه مقیاس اعتیاد به اینترنت,دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس اعتیاد به اینترنت

نويسنده : nima
بازديد : 391 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر

هدف: سنجش انگیزه تحصیلی

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,دانلود پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,خرید پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,خرید رایگان پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,رایگان پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر

نويسنده : nima
بازديد : 1,327 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه مقیاس هولمز و راه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی(مقیاس استرس)

هدف: ارزیابی مریضی و ناخوشی ناشی از دگرگونی های زندگی (مقیاس استرس)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 25,000 – خرید

پرسشنامه مقیاس هولمز و راه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی(مقیاس استرس),دانلود پرسشنامه مقیاس هولمز و راه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی(مقیاس استرس),خرید پرسشنامه مقیاس هولمز و راه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی(مقیاس استرس),دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس هولمز و راه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی(مقیاس استرس),خرد رایگان پرسشنامه مقیاس هولمز و راه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی(مقیاس استرس),رایگان پرسشنامه مقیاس هولمز و راه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی(مقیاس استرس),پرسشنامه,۱پرسش,دگرگونی های زندگی,مقیاس هولمز,مقیاس استرس,مقیاس استرس زناشویی استکهلم,مقیاس استرس هولمز,مقیاس استرس هولمز راهه,مقیاس استرس هولمز و راهه,مقیاس هولمز,مقیاس هولمز راهه,پرسشنامه استرس زناشویی,پرسشنامه استرس زندگی دانشجویی,پرسشنامه استرس زندگی,پرسشنامه استرس هولمز و راهه,پرسشنامه استرس هولمز-راهه,برای,ارزیابی, ارزیابی, دگرگونی,دانلود پرسشنامه استرس هولمز و راهه

نويسنده : nima
بازديد : 369 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون (YBOCS)

هدف: بررسی میزان وسواس فکری – عملی افراد مختلف

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 25,000 – خرید

پرسشنامه مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون (YBOCS),دانلود پرسشنامه مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون (YBOCS),خرید پرسشنامه مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون (YBOCS),دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون (YBOCS),خرید رایگان پرسشنامه مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون (YBOCS),رایگان پرسشنامه مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون (YBOCS),وسواس عملی,وسواس فکری,پرسشنامه دارای روایی و پایایی,دانلود پرسشنامه وسواس فکری عملی مادزلی,دانلود پرسشنامه وسواس ییل براون,مقیاس وسواس فکری-عملی ییل براون,پرسشنامه ybocs,پرسشنامه اختلال وسواس فکری عملی,پرسشنامه استاندارد شرکت براون,پرسشنامه وسواس فکری عملی ییل براون,پرسشنامه وسواس فکری مادزلی,پرسشنامه وسواس یل براون,پرسشنامه یل براون,پرسشنامه ییل براون,پشتیبان مشاوران و روانشناسان – براون

 

نويسنده : nima
بازديد : 1,628 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه آزمون منبع کنترل

هدف: بررسی منبع کنترل در افراد

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه آزمون منبع کنترل,دانلود پرسشنامه آزمون منبع کنترل,خرید پرسشنامه آزمون منبع کنترل,دانلود رایگان پرسشنامه آزمون منبع کنترل,خرید رایگان پرسشنامه آزمون منبع کنترل,رایگان پرسشنامه آزمون منبع کنترل

 

نويسنده : nima
بازديد : 342 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی
دانلود پرسشنامه آزمون خودنظارتی

هدف: سنجش حس خودنظارتی در افراد

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 25,000 – خرید

پرسشنامه آزمون خودنظارتی,دانلود پرسشنامه آزمون خودنظارتی,خرید ر,دانلود رایگان پرسشنامه آزمون خودنظارتی,رایگان پرسشنامه آزمون خودنظارتی,خرید رایگان پرسشنامه آزمون خودنظارتی,آزمون خود نظارتی,تعریف خود نظارتی,خود نظارتی چیست,دانلود آزمون خودنظارتی,سنجش حس خودنظارتی در افراد,پرسشنامه خود نظارتی,پرسشنامه آزمون خودنظارتی,دانلود پرسشنامه آزمون خودنظارتی,خرید پرسشنامه آزمون خودنظارتی,دانلود رایگان پرسشنامه آزمون خودنظارتی,خرید رایگان پرسشنامه آزمون خودنظارتی,حس خود نظارتی,نظارت مجلس بر خود، رهبری معظم

 

نويسنده : nima
بازديد : 424 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه آزمون خواب

هدف: بررسی کافی بودن خواب

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

 

RIAL 20,000 – خرید

پرسشنامه آزمون خواب,دانلود پرسشنامه آزمون خواب,خرید پرسشنامه آزمون خواب,دانلود رایگان پرسشنامه آزمون خواب,خرید رایگان ,رایگان پرسشنامه آزمون خواب,آزمون خواب,آزمون تستی, خواب حرف , تفسیر خواب خوابها , خواب امام جعفر صادق ,jتعبیر خواب ,تابیر خواب ,عبیر خواب  خواب بیند ,تعبیر خواب امتحان -درس

نويسنده : nima
بازديد : 516 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود آزمون اعتیاد به اینترنت (استفاده آشکار و پنهان از اینترنت)

هدف: ارزیابی اعتیاد آشکار و پنهان به اینترنت

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۵۰۰ ومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 25,000 – خرید

آزمون اعتیاد به اینترنت (استفاده آشکار و پنهان از اینترنت),دانلود آزمون اعتیاد به اینترنت (استفاده آشکار و پنهان از اینترنت),خرید آزمون اعتیاد به اینترنت (استفاده آشکار و پنهان از اینترنت),دانلود رایگان آزمون اعتیاد به اینترنت (استفاده آشکار و پنهان از اینترنت),خرید رایگان آزمون اعتیاد به اینترنت (استفاده آشکار و پنهان از اینترنت),رایگان آزمون اعتیاد به اینترنت (استفاده آشکار و پنهان از اینترنت),آزمون اعتیاد به اینترنت,آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ,تست آنلاین اعتیاد به اینترنت,تست اعتیاد به اینترنت,تست اعتیاد به اینترنت (iat),تست اعتیاد به اینترنت یانگ,تست روانشناسی اعتیاد به اینترنت,تست میزان اعتیاد به اینترنت,تست های اعتیاد به اینترنت,دانلود آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ,دانلود رایگان پرسشنامه اعتیاد به اینترنت,دانلود پرسشنامه اعتیاد به اینترنت,دانلود پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ,پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت,پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ,پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کاپلان,پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ,پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یونگ,پرسشنامه در مورد اعتیاد به اینترنت,پرسشنامه درباره اعتیاد به اینترنت,کلید پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ,استفاده آشکار از اینترنت,استفاده پنهان از اینترنت,وابستگی به اینترنت,پرسشنامه اینترنت,پرسشنامه در مورد اینترنت,آزمون اهواز آزمون شخصیتی بندر – گشتالت,اسلاید اعتیاد اعتیاد به اینترنت,تست دلبستگی ( اعتیاد) به اینترنت,مقیاس اعتیاد به اینترنت,پاورپوینت اعتیاد,پاورپوینت معرفی و بررسی اعتیاد,پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد,پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد (sip-ll),روانشناسی کار و مدیریت

 

نويسنده : nima
بازديد : 334 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی
دانلود پرسشنامه پیوند بین والدین _فرم مادرهدف: سنجش ادراک فرزندان از الگوهای تربیتی والدینتفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش£

RIAL 25,000 – خرید

پرسشنامه پیوند بین والدین _فرم مادر,دانلود پرسشنامه پیوند بین والدین _فرم مادر,خرید پرسشنامه پیوند بین والدین _فرم مادر,دانلود رایگان پرسشنامه پیوند بین والدین _فرم مادر,خرید رایگان پرسشنامه پیوند بین والدین _فرم مادر,رایگان پرسشنامه پیوند بین والدین _فرم مادر,الگوهای تربیتی والدین,پدر و مادر,پرسشنامه,پرسشنامه پیوند بین والدین _فرم مادر,ابزار پیوند والدینی پارکر,قطع پیوند با والدین,پرسشنامه پیوند اجتماعی,پرسشنامه پیوند والدین,پرسشنامه پیوند والدینی پارکر,دانلود پرسشنامه پیوند,پرسشنامه استرس والدین,پرسشنامه اقتدار والدین,پرسشنامه انتظارات والدین,پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین,پرسشنامه دلبستگی به والدین,پرسشنامه سبک والدینی,پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین,پرسشنامه نگرش فرزند به والدین,پرسشنامه پدر و مادر,پرسشنامه پیوند با مدرسه,پرسشنامه پیوند بین والدین _فرم پدر,پرسشنامه کانرز والدین,پرسشنامه کمال گرایی والدین,خرید پرسشنامه پیوند بین والدین _فرم پدر,خرید پرسشنامه پیوند بین والدین _فرم مادر,وان پرسش

 

نويسنده : nima
بازديد : 420 بار

Page 1 of 212