برو بالا
بنر


جستجو در یــ1ــک پرسش :

?
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به دوره های آموزشی

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش®

RIAL 20,000 – خرید

پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به دوره های آموزشی,دانلود پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به دوره های آموزشی,خرید پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به دوره های آموزشی,دانلود رایگان ر,خرید رایگان پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به دوره های آموزشی,رایگان پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به دوره های آموزشی<پرسشنامه رایگان,!پرسش,پرسشنامه انجمن پرسشنامه ایران|,دانلود رایگان پرسشنامه, مدیریت آموزشی, دانلود پرسشنامه روانشناسی, آزمون دکتری مدیریت آموزشی, مدیران آموزشی, پرسشنامه های جدید, لیست همه پرسشنامه ها,دوره,دوره آموزشی,دوره های آموزشی,سایت پرسشنامه, پرسشنامه مدیریتی, سفارش پرسشنامه, پایان نامه ی لاتین از پایگاه پروکوست

نويسنده : nima
بازديد : 121 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش€

RIAL 20,000 – خرید

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی,دانلود پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی,خرید پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی,دانلود رایگان پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی,خرید رایگان پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی,رایگان پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی,پرسشنامه رایگان,۱پرسش,پرسشنامه انجمن پرسشنامه ایران|, پرسشنامه مدیریت, پرسشنامه های جدید, دانلود پرسشنامه, لیست همه پرسشنامه ها, مشاهده همه پرسشنامه ها, لیست پرسشنامه, پرسشنامه جدید,دانلود رایگان پرسشنامه, دانلود پرسشنامه روانشناسی

نويسنده : nima
بازديد : 135 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه فرهنگ خرید شهروندان جوان

هدف: بررسی عوامل موثر بر فرهنگ خرید (پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، سرمایه‌ی فرهنگی، جنسیت، مُدگرایی، شغل، فرهنگ خرید بازار و پاساژ، نوع و میزان خرید زنان شاغل و غیرشاغل)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۱۵۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش®

RIAL 150,000 – خرید

دانلود پرسشنامه فرهنگ خرید شهروندان جوان,خرید پرسشنامه فرهنگ خرید شهروندان جوان,’hk پرسشنامه فرهنگ خرید شهروندان جوان,خرید رایگان پرسشنامه فرهنگ خرید شهروندان جوان,رایگان پرسشنامه فرهنگ خرید شهروندان جوان,پایان نامه علوم اجتماعی,پایان نامه جامعه شناسی,پایان نامه مشارکت اجتماعی,پرسشنامه, پرسشنامه های جدید, دانلود پرسشنامه, لیست همه پرسشنامه ها

نويسنده : nima
بازديد : 478 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه ارتباطات بین فردی در کلاس درس 

هدف: بررسی وضعیت ارتباطات بین فردی در کلاس درس

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 25,000 – خرید

پرسشنامه ارتباطات بین فردی در کلاس درس ,دانلود پرسشنامه ارتباطات بین فردی در کلاس درس ,خرید پرسشنامه ارتباطات بین فردی در کلاس درس ,دانلود رایگان پرسشنامه ارتباطات بین فردی در کلاس درس ,خرید رایگان پرسشنامه ارتباطات بین فردی در کلاس درس , رایگان پرسشنامه ارتباطات بین فردی در کلاس درس ,۱پرسش,پرسشامه وان پرسش,ارتباط,ارتباط دانشجو و استاد,ارتباطات,ارتباطات بین فردی دانش آموزان,ارتباطات بین فردی در کلاس درس + پرسشنامه,سایت پرسشنامه,پرسشنامه ارتباطات بین فردی در کلاس درس,پرسشنامه ارتباطات بین فردی کلاسی,دانلود پرسشنامه, پرسشنامه های جدید, دانلود پرسشنامه, لیست همه پرسشنامه ها

 

نويسنده : nima
بازديد : 461 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه ارتقای عملکرد سازمانی از طریق فراموشی سازمانی هدفمند

هدف: بررسی رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند با ابعاد ارتقای عملکرد سازمانی (یادگیری سازمانی، ظرفیت مدیریت دانش و عملکرد سازمانی)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۴۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه ارتقای عملکرد سازمانی از طریق فراموشی سازمانی هدفمند,دانلود پرسشنامه ارتقای عملکرد سازمانی از طریق فراموشی سازمانی هدفمند,خرید پرسشنامه ارتقای عملکرد سازمانی از طریق فراموشی سازمانی هدفمند,دانلود رایگان پرسشنامه ارتقای عملکرد سازمانی از طریق فراموشی سازمانی هدفمند,خرید رایگان پرسشنامه ارتقای عملکرد سازمانی از طریق فراموشی سازمانی هدفمند,رایگان پرسشنامه ارتقای عملکرد سازمانی از طریق فراموشی سازمانی هدفمند,پرسشنامه,۱پرسش,پرسشنامه, پرسشنامه های جدید, دانلود پرسشنامه, لیست همه پرسشنامه ها

نويسنده : nima
بازديد : 350 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه ویژگی طرح سازمانی

هدف: بررسی ویژگی طرح سازمانی

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : درد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 20,000 – خرید

پرسشنامه ویژگی طرح سازمانی,دانلود پرسشنامه ویژگی طرح سازمانی,خرید پرسشنامه ویژگی طرح سازمانی,دانلود رایگان پرسشنامه ویژگی طرح سازمانی,خید رایگان پرسشنامه ویژگی طرح سازمانی,رایگان پرسشنامه ویژگی طرح سازمانی,۱پرسش,خصوصیات سازمان یادگیرنده,سازمان های یادگیرنده,ویژگی سازمان یادگیرنده,پرسشنامه خصوصیات سازمان یادگیرنده,پرسشنامه سنجش ویژگی های سازمان یادگیرنده,پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده,طرح سازمان,طرح سازمانی,ویژگی طرح سازمان,پرسشنامه ویژگی طرح سازمانی,دانلود پرسشنامه ویژگی طرح سازمانی,ویژگی های رفتار شهروندی سازمانی,ویژگی های ساختار سازمانی,ویژگی های سازمانی,ویژگی های ماموریت سازمانی,ویژگی های پورتال سازمانی,ویژگی های یادگیری سازمانی,پرسشنامه شکست های شناختی شغلی,پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (npi-16),پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز,پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز,پرسشنامه افکار اضطرابی ولز,پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (tqc),پرسشنامه غربالگری اختلال افسردگی گلدبرگ,پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (spin),پرسشنامه قدرت ارتباطات (روابط اجتماعی),دانلود رایگان پرسش نامه رضایت شغلی,دانلود پرسشنامه ocb رفتار شهروندی اورگان,دانلود پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی,دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی,دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی ارگان,دانلود پرسشنامه ویژگی شغلی,پرسش نامه اخلاق کاری,پرسش نامه استرس شغلی پرستاران,پرسش نامه انگیزش شغلی,پرسش نامه انگیزش شغلی هرزبرگ,پرسش نامه تنش شغلی,پرسش نامه رضایت شغلی jdi,پرسش نامه رضایت شغلی مینه سوتا,پرسش نامه رضایت شغلی هرزبرگ,پرسش نامه رضایت شغلی کارکنان,پرسش نامه رضایت مندی شغلی,پرسش نامه سنجش رضایت شغلی,پرسش نامه طبقه بندی شغلی,پرسش نامه فرسودگی شغلی ماسلاچ,پرسش نامه فرسودگی شغلی گلدارد,پرسش نامه وجدان کاری,پرسش نامه ی رضایت شغلی,پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی,پرسشنامه استرس شغلی,پرسشنامه انتخاب شغل,پرسشنامه در مورد رفتار شهروندی سازمانی,پرسشنامه رایگان رفتار شهروندی,پرسشنامه رضایت شغلی,پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی,پرسشنامه رفتار شهروندی اورگان,پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی,پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ارگان,پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان,پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف,پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف,پرسشنامه رفتار شهروندی پادساکف,پرسشنامه رفتار شهروندی گراهام,پرسشنامه رفتار ضد شهروندی,پرسشنامه عملکرد شغلی,پرسشنامه فرسودگی شغلی,پرسشنامه ویژگی های شغل,پرسشنامه ویژگی های شغلی,پرسشنامه ویژگی های شغلی هاکمن,پرسشنامه ویژگیهای شغلی هاکمن و اولدهام, پرسشنامه های جدید, دانلود پرسشنامه, لیست همه پرسشنامه ها

نويسنده : nima
بازديد : 378 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده

هدف: بررسی ویژگی های سازمان یادگیرنده از ابعاد (ویژگی های رهبری، ویژگی های نیروی انسانی، ویژگی های طرح سازمانی، ویژگی های فرهنگ سازمانی، ویژگی های ماموریت / استراتژی)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۴۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کید

۱پرسش©

RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده,دانلود پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده,خرید پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده,دانلود رایگان پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده,خرید رایگان پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده,رایگان پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده,پرسشنامه,۱پرسش,سایت وان پرسش,خصوصیات سازمان یادگیرنده,سازمان های یادگیرنده,ویژگی سازمان یادگیرنده,پرسشنامه خصوصیات سازمان یادگیرنده,پرسشنامه سنجش ویژگی های سازمان یادگیرنده,پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده,انجمن پرسشنامه ایران|سازمان یادگیرنده , پرسشنامه های جدید, دانلود پرسشنامه, لیست همه پرسشنامه ها

نويسنده : nima
بازديد : 372 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت

هدف: با استفاده از این پرسشنامه، انگیزه افراد برای اداره یک سازمان بزرگ و پیچیده مورد ارزیابی قرار می گیرد.

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش®

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه, پرسشنامه های جدید, دانلود پرسشنامه, لیست همه پرسشنامه ها,دانلود پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت,خرید پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت,دانلود رایگان پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت,خرید رایگان پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت,رایگان پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت,۱پرسش

نويسنده : nima
بازديد : 311 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه ارزیابی مهارت نتیجه گرایی در تفکر

هدف: ارزیابی مهارت نتیجه گرایی در تفکر

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه ارزیابی مهارت نتیجه گرایی در تفکر,دانلود پرسشنامه ارزیابی مهارت نتیجه گرایی در تفکر,خرید پرسشنامه ارزیابی مهارت نتیجه گرایی در تفکر,دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی مهارت نتیجه گرایی در تفکر,خرید رایگان پرسشنامه ارزیابی مهارت نتیجه گرایی در تفکر,رایگان پرسشنامه ارزیابی مهارت نتیجه گرایی در تفکر,پرسشنامه رایگان,۱پرسش,پرسشنامه رایگان,ارزیابی مهارت نتیجه گرایی در تفکر,تفکر نتیجه گرا + پرسشنامه,سایت پرسشنامه,مهارت نتیجه گرایی + پرسشنامه,دانلود پرسشنامه, پرسشنامه های جدید, دانلود پرسشنامه, لیست همه پرسشنامه ها

نويسنده : nima
بازديد : 395 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد نیروی انسانی

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد نیروی انسانی در سازمان های دولتی

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع  : دارد

نوع فایل : word

فقط 4000 تومان همین حالا دانلود کنید

1پرسش©

پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد نیروی انسانی,1پرسش,وان پرسش,دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد نیروی انسانی,خرید پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد نیروی انسانی,دانلود رایگان پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد نیروی انسانی,خرید رایگان پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد نیروی انسانی,رایگان پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد نیروی انسانی,مدیریت انسانی,بهره وری نیروی انسانی, پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی, دانلود پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی, سنجش بهره وری نیروی انسانی, پایان نامه مدیریت,عوامل,موثر,عملکرد, پرسشنامه های جدید, لیست همه پرسشنامه ها,وان پرسش

نويسنده : nima
بازديد : 416 بار

Page 1 of 212