برو بالا
بنر


جستجو در یــ1ــک پرسش :

?
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش®

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی,دانلود پرسشنامه پرخاشگری در کودکان پیش دبستانیپرسشنامه پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی,خرید پرسشنامه پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی,دانلود رایگان پرسشنامه پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی,خرید رایگان پرسشنامه پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی,پرسشنامه رایگان,۱پرسش,سایت ۱پرسش,پرسشنامه پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی,مقیاس پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی ,ابزار پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی ,تست پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی

نويسنده : nima
بازديد : 83 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل: word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسشþ

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS),دانلود پرسشنامه مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS),خرید پرسشنامه مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS),دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS),خرید رایگان پرسشنامه مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS),پرسشنامه رایگان,۱پرسش,سایت وان پرسش,سایت ۱پرسش,بندورا,پرسشنامه تربیت بدنی,پرسشنامه روانشناسی ورزش,خوداثربخشی ورزشی + پرسشنامه,دانلود پرسشنامه روانشناسی ورزشی,سایت پرسشنامه,مقیاس,کردن,ESS

نويسنده : nima
بازديد : 93 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

آزمون شخصیتی بندر – گشتالت کارت A

تفسیر : دارد دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۴۰۰۰ تومان هکمین حالا دانلود کنید

۱پرسش€

RIAL 40,000 – خرید

آزمون شخصیتی بندر – گشتالت کارت A,دانلود آزمون شخصیتی بندر – گشتالت کارت A,خرید آزمون شخصیتی بندر – گشتالت کارت A,دانلود رایگان آزمون شخصیتی بندر – گشتالت کارت A,خرید رایگان آزمون شخصیتی بندر – گشتالت کارت A,سایت ۱پرسش,پرسشنامه

نويسنده : nima
بازديد : 124 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه مقیاس سنجش بخشودگی بین فردی

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود  کنید

۱پرسشω

RIAL 30,000 – خرید

مقیاس سنجش بخشودگی بین فردی,دانلود مقیاس سنجش بخشودگی بین فردی,خرید مقیاس سنجش بخشودگی بین فردی,دانلود رایگان مقیاس سنجش بخشودگی بین فردی,سایت ۱پرسش,

نويسنده : nima
بازديد : 134 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

مقیاس اضطراب وافسردگی هاسپیتال (HADS)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش∀

RIAL 30,000 – خرید

 

نويسنده : nima
بازديد : 128 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه رفتار ذخیره ای فراست (SI-R) –  سنجه احتکار وسواسی

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل: word

فقط ۴۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسشµ

RIAL 40,000 – خرید
سشنامه رفتار ذخیره ای فراست (SI-R) –  سنجه احتکار وسواسی,دانلود پرسشنامه رفتار ذخیره ای فراست (SI-R) –  سنجه احتکار وسواسی,خرید پرسشنامه رفتار ذخیره ای فراست (SI-R) –  سنجه احتکار وسواسی,دانلود رایگان پرسشنامه رفتار ذخیره ای فراست (SI-R) –  سنجه احتکار وسواسی,پرسشنامه رفتار ذخیره ای فراست (SI-R) –  سنجه احتکار وسواسی
نويسنده : nima
بازديد : 125 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه پاسخهای مقابله ای کودکان (CRI-Y)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۴۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 40,000 – خرید
نلود پرسشنامه پرسشنامه پاسخهای مقابله ای کودکان (CRI-Y),خرید پرسشنامه پرسشنامه پاسخهای مقابله ای کودکان (CRI-Y),دانلود رایگان پرسشنامه پاسخهای مقابله ای کودکان (CRI-Y),پرسشنامه پرسشنامه پاسخهای مقابله ای کودکان (CRI-Y),پاسخ,پاسخ های مقابله ای,پاسخهای مقابله ای کودکان,مقیاس پاسخهای مقابله ای کودکان (cri-y),مقاله،پایان نامه های دانشجویی,کودکان پیش دبستانی , 

نويسنده : nima
بازديد : 118 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه روابط چند بعدی بدن – خود ۴۶ ماده

این پرسشنامه تعدادی جمله درباره شیوه تفکر، احساس یا رفتار افراد است.مشخص کنید که هر جمله تا چه حد در مورد شخص شما صادق است

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش∞

RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه روابط چند بعدی بدن – خود ۴۶ ماده,دانلود پرسشنامه روابط چند بعدی بدن – خود ۴۶ ماده,خرید پرسشنامه روابط چند بعدی بدن – خود ۴۶ ماده,دانلود رایگان پرسشنامه روابط چند بعدی بدن – خود ۴۶ ماده,خرید رایگان پرسشنامه روابط چند بعدی بدن – خود ۴۶ ماده,رایگان پرسشنامه روابط چند بعدی بدن – خود ۴۶ ماده,۱پرسش,سایت ۱پرسش

نويسنده : nima
بازديد : 345 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی SCL-25 (فرم کوتاه شده SCL-90)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش

RIAL 30,000 – خرید
نويسنده : nima
بازديد : 489 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

هدف: بررسی نگرش افراد نسبت به تغییر سازمانی

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 30,000 – خرید

تغییر سازمانی,مدیریت سازمان,نگرش رفتاری,نگرش شناختی,نگرش عاطفی,نگرش کارکنان,پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی,دانلود تغییر سازمانی,مدیریت سازمان,نگرش رفتاری,نگرش شناختی,نگرش عاطفی,نگرش کارکنان,پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی,خرید تغییر سازمانی,مدیریت سازمان,نگرش رفتاری,نگرش شناختی,نگرش عاطفی,نگرش کارکنان,پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی,دانلود رایگان تغییر سازمانی,مدیریت سازمان,نگرش رفتاری,نگرش شناختی,نگرش عاطفی,نگرش کارکنان,پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی,پرسشنامه,۱پرسش,سایت ۱پرسش

نويسنده : nima
بازديد : 331 بار

Page 1 of 3123