برو بالا
بنر


جستجو در یــ1ــک پرسش :

?
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به دوره های آموزشی

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش®

RIAL 20,000 – خرید

پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به دوره های آموزشی,دانلود پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به دوره های آموزشی,خرید پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به دوره های آموزشی,دانلود رایگان ر,خرید رایگان پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به دوره های آموزشی,رایگان پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به دوره های آموزشی<پرسشنامه رایگان,!پرسش,پرسشنامه انجمن پرسشنامه ایران|,دانلود رایگان پرسشنامه, مدیریت آموزشی, دانلود پرسشنامه روانشناسی, آزمون دکتری مدیریت آموزشی, مدیران آموزشی, پرسشنامه های جدید, لیست همه پرسشنامه ها,دوره,دوره آموزشی,دوره های آموزشی,سایت پرسشنامه, پرسشنامه مدیریتی, سفارش پرسشنامه, پایان نامه ی لاتین از پایگاه پروکوست

نويسنده : nima
بازديد : 121 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه رضایت جنسی

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۱۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید 

۱پرسش®

RIAL 15,000 – خرید

پرسشنامه رضایت جنسی,دانلود پرسشنامه رضایت جنسی,خرید پرسشنامه رضایت جنسی,دانلود رایگان پرسشنامه رضایت جنسی,خرید رایگان پرسشنامه رضایت جنسی,رایگان پرسشنامه رضایت جنسی,پرسشنامه رایگان,۱پرسش,

نويسنده : nima
بازديد : 141 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه نگرش ها نسبت به نقش اجتماعی شرکت ها ویلیامز

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش®

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه نگرش ها نسبت به نقش اجتماعی شرکت ها ویلیامز,دانلود پرسشنامه نگرش ها نسبت به نقش اجتماعی شرکت ها ویلیامز,خرید پرسشنامه نگرش ها نسبت به نقش اجتماعی شرکت ها ویلیامز,دانلود رایگان پرسشنامه نگرش ها نسبت به نقش اجتماعی شرکت ها ویلیامز,خرید رایگان پرسشنامه نگرش ها نسبت به نقش اجتماعی شرکت ها ویلیامز,پرسشنامه رایگان,۱پرسش,نقش اجتماعی,نقش اجتماعی شرکت ها,ویلیامز,دانلود پرسشنامه,دانلود رایگان پرسشنامه, دانلود پرسشنامه روانشناسی

نويسنده : nima
بازديد : 135 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش€

RIAL 20,000 – خرید

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی,دانلود پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی,خرید پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی,دانلود رایگان پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی,خرید رایگان پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی,رایگان پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی,پرسشنامه رایگان,۱پرسش,پرسشنامه انجمن پرسشنامه ایران|, پرسشنامه مدیریت, پرسشنامه های جدید, دانلود پرسشنامه, لیست همه پرسشنامه ها, مشاهده همه پرسشنامه ها, لیست پرسشنامه, پرسشنامه جدید,دانلود رایگان پرسشنامه, دانلود پرسشنامه روانشناسی

نويسنده : nima
بازديد : 135 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه سطوح خودانتقادی (LOSC)

هدف: بررسی میزان خودانتقادی و ابعاد آن (خود انتقادی مقایسه ای و خودانتقادی درونی شده)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسشΩ

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه سطوح خودانتقادی (losc),دانلود پرسشنامه سطوح خودانتقادی (losc),خرید پرسشنامه سطوح خودانتقادی (losc),رایگان پرسشنامه سطوح خودانتقادی (losc),پرسشنامه رایگان,دانلود رایگان پرسشنامه, دانلود پرسشنامه روانشناسی

نويسنده : nima
بازديد : 449 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه استاندارد سبک پاسخگویی

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 25,000 – خرید

سبک پاسخگویی,پرسشنامه استاندارد سبک پاسخگویی,پرسشنامه سبک پاسخگویی,دانلود رایگان پرسشنامه, دانلود پرسشنامه روانشناسی, پرسشنامه عملکرد پژوهشی- محقق ساخته, پرسشنامه توانایی پژوهشی فرد- محقق ساخته, پرسشنامه کیفیت تدریس مجازی, پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات, پرسشنامه ترغیب به مطالعه- محقق ساخته, پرسشنامه سواد اطلاعاتی, پرسشنامه تمایل معلمان به مشارکت, پرسشنامه شادی آکسفورد, پرسشنامه عزت نفس هارتر, پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت, پرسشنامه جلسات دونفری موثر-موریس ۱۹۹۴, پرسشنامه الگوهای نادرست در اداره جلسات, پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه, پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه, پرسشنامه نحوه ارائه بازخورد- بوتال ۱۹۹۷, پرسشنامه خود ارزیابی-محقق ساخته, پرسشنامه خود ارزیابی بلانچ و مورینو, پرسشنامه تجربه یادگیری زبان, پرسشنامه اخلاق در پژوهش و مولفه های آن, پرسشنامه موانع رهبری کارآمد -۱۹۹۶, پرسشنامه سبک رهبری سالزمن, پرسشنامه رهبری اخلاقی- محقق ساخته, پرسشنامه رهبری خدمتگزار و مولفه های آن, پرسشنامه چند عاملی رهبری, پرسشنامه قدرت رهبری -تفسیر و نمره گذاری, پرسشنامه قدرت ریسک -تفسیر و نمره گذاری, پرسشنامه قدرت تخیل -تفسیر و نمره گذاری, پرسشنامه سبک مدیریت و مولفه های آن, پرسشنامه (۵C)سنجش مراحل تصمیم گیری-۱۹۹۶, پرسشنامه ادراک از مدیریت, پرسشنامه هوشمندی مدارس, پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر), پرسشنامه ویژگی های نو آوران دانشگاهی, پرسشنامه روحیه معلمان و مولفه های آن, پرسشنامه افسردگی زونگ, پرسشنامه افسردگی دانشجویان USDI, پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان, پرسشنامه ابراز وجود جوانان ASA, پرسشنامه سنجش صمیمیت واکر و تامسون, پرسشنامه همدلی- بهر و تحلیل- بهر کودکان, پرسشنامه سیاهه انگیزه ها مازلو, پرسشنامه نیازهای GNI-تفسیر و نمره گذاری, پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر, پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون, پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ(مسلاچ), پرسشنامه مدیریت تغییر موفقیت آمیز, پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی, پرسشنامه منابع قدرت سیاسی, پرسشنامه اتلاف وقت-تال و وارن ۱۹۹۷, پرسشنامه بهسازی کارکنان, پرسشنامه مربی گری موثر-انجمن صنعتی۱۹۹۶, پرسشنامه برابری در سازمان-اشنایدر ۲۰۰۱, پرسشنامه مصاحبه موثر, پرسشنامه فرهنگ سازمانی و مولفه های آن, پرسشنامه مطالعات میان فرهنگی هافستد, پرسشنامه خلاقیت, پرسشنامه خلاقیت ۴۰ سوالی, پرسشنامه خلاقیت شغلی (جزنی), پرسشنامه نوآوری سازمانی (مدرسه), پرسشنامه ارزیابی تریز (TRIZ), پرسشنامه پذیرش اجتماعی, پرسشنامه نوشخوار فکری, پرسشنامه سرمایه اجتماعی, پرسشنامه خلق و خوی [اجتماعی], پرسشنامه سبک هویت-تفسیر و نمره گذاری, پرسشنامه بحران هویت و اجزای آن, پرسشنامه تکمیل جمله ماینر MSCS, پرسشنامه خود اثربخشی- شرر و همکاران, پرسشنامه خود گسستگی, پرسشنامه خود شکوفایی, پرسشنامه خود آشکار سازی بزرگسال ۴۷ ماده, پرسشنامه خود پنداره کودکان پیرز – هریس, پرسشنامه آزمون بنتون-تفسیر و نمره گذاری, پرسشنامه و نرم افزار هوش هیجانی, پرسشنامه هوش هیجانی- شوت- ۳۳ گویه ای, پرسشنامه هوش هیجانی ۲۰ گویه ای, پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز, پرسشنامه

نويسنده : nima
بازديد : 336 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه پذیرش تغییر شغل مارتین پاتچن

هدف: سنجش میزان پذیرش تغییرات شغلی فرد

 

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : WORD

فقط ۲۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 20,000 – خرید

خرید پرسشنامه,دانلود پرسشنامه,دانلود رایگان پرسشنامه, دانلود پرسشنامه روانشناسی,پرسشنامه سبک زندگی میلر اسمیت, برای دریافت پرسشنامه ها لطفا , دانلود پرسشنامه پرسشنامه , مشاوره در انجام پایان نامه

نويسنده : nima
بازديد : 328 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه بررسی نقش خانواده در گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد

هدف: بررسی میزان تاثیرگذاری خانواده در گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۶۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش®

RIAL 60,000 – خرید

آتش اعتیاد,اعتیاد در جامعه,انحراف جوانان و نوجوانان,تاثیر خانواده در اعتیاد,دانلود پرسشنامه اعتیاد,دلایل گرایش جوانان به اعتیاد,سابقه اعتیاد,علل اعتیاد,عوامل اعتیاد,نقش خانواده در اعتیاد جوانان, آتش اعتیاد, اعتیاد در جامعه, انحراف جوانان و نوجوانان, بررسی نقش خانواده, تاثیر خانواده در اعتیاد, جوانان و نوجوانان و اعتیاد, خرید پرسشنامه, دانلود رایگان پرسشنامه, دانلود پرسشنامه, دانلود پرسشنامه اعتیاد, دانلود پرسشنامه روانشناسی, دلایل گرایش جوانان به اعتیاد, سابقه اعتیاد, علل اعتیاد, عوامل اعتیاد, نقش خانواده در اعتیاد جوانان, پ نقش خانواده, گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد,اعتیاد و اجتماع,مشکلات خانوادگی و اعتیاد,مشکلات خانواده و اعتیاد جوانان,تاثیرات نابسامانی خانواده,پایان نامه

نويسنده : nima
بازديد : 421 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه عملکردجنسی زنا نروزن وهمکاران (FSFI)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۴۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

پرسشنامه عملکردجنسی زنا نروزن وهمکاران (FSFI),دانلود پرسشنامه عملکردجنسی زنا نروزن وهمکاران (FSFI),خرید پرسشنامه عملکردجنسی زنا نروزن وهمکاران (FSFI),دانلود رایگان پرسشنامه عملکردجنسی زنا نروزن وهمکاران (FSFI),خرید رایگان پرسشنامه عملکردجنسی زنا نروزن وهمکاران (FSFI),رایگان پرسشنامه عملکردجنسی زنا نروزن وهمکاران (FSFI),پرسشنامه,۱پرسش,پرسشنامه,پرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی),خرید پرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی),پرسشنامه رایگان,دانلود پرسشنامه استاندارد استرس شغلی,پرسشنامه استاندارد استرس شغلی اسیپو,پرسشنامه استاندارد سنجش استرس,پرسشنامه در مورد استرس,پرسشنامه سنجش استرس,پرسشنامه عوامل استرس زا,پرسشنامه کیفیت زندگی بهداشت جهانی,پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت,رسشنامه منبع استرس،بهداشت زندگی،زندگی,وان پرسش,پرسش نامه,پایان نامه رشته , ۱ پرسش , یک پرسش , دانلود پرسش نامه , خرید پرسشنامه , پایان نامه , خرید پایان نامه رشته,پرسشنامه سطوح خودانتقادی (losc),دانلود پرسشنامه سطوح خودانتقادی (losc),خرید پرسشنامه سطوح خودانتقادی (losc),رایگان پرسشنامه سطوح خودانتقادی (losc),دانلود رایگان پرسشنامه, دانلود پرسشنامه روانشناسی,پرسشنامه شیوه فرزند پروری بامریند,پرسشنامه آماده روانشناسی,پرسشنامه فرزند پروری والدین,پرسشنامه فرزند پروری بامریند,پرسشنامه بامریند,روش نمره گذاری پرسشنامه بامریند,دانلود پرسشنامه شی,پرسشنامه فرزندپروری,پرسشنامه شیوه های فرزندپروری,دانلود پرسشنامه فرزند پروری بامریند,نمره گذاری پرسشنامه فرزند پروری بامریند,پرسشنامه تست روانشناسی,پرسشنامه رشته روانشناسی,پرسشنامه سبک فرزندپروری,پرسشنامه سبک فرزندپروری بامریند,پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند,پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین,پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین,پرسشنامه فرزند پروری آلاباما,پرسشنامه فرزند پروری یانگ,پرسشنامه فرزندپروری ادراک شده,پرسشنامه فرزندپروری ارنولد,پرسشنامه فرزندپروری رابینسون,پرسشنامه فرزندپروری شیفر,پرسشنامه های استاندارد روانشناسی,پرسشنامه های روانشناسی,پرسشنامه های روانشناسی بالینی,پرسشنامه پایان نامه روانشناسی,پرسشنامه ی روانشناسی,پرسشنامه شادکامی,پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi,دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد,خرید پرسشنامه شادکامی آکسفورد,دانلود رایگان پرسشنامه شادکامی آکسفورد,سایت وان پرسش,پرسشنامه هوش هیجانی, پرسشنامه رایگان, دانلود پرسشنامه هوش هیجانی,پرسشنامه ابراز هیجان,پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان,پرسشنامه تنظیم هیجان,پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان,پرسشنامه سنجش هوش هیجانی,پرسشنامه سنجش هیجان,پرسشنامه هیجان,پرسشنامه هیجان ابراز شده,پرسشنامه هیجان تحصیلی,پرسشنامه هیجان خواهی آرنت,پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن,پرسشنامه سبک های یادگیری,پرسشنامه کلب,پرسشنامه سبک های یادگیری کلب,نمره گذاری پرسشنامه سبک های یادگیری کلب,روایی و پایایی پرسشنامه سبک های یادگیری,پرسشنامه ، سبک یادگیری ،کلب,پرسشنامه مقیاس روحیه رقابت – همکاری,خرید پرسشنامه مقیاس روحیه رقابت – همکاری, پرسشنامه پرخاشگری, پرسشنامه پرخاشگری aq,پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (aq),پرسشنامه پرخاشگری (aq),پرسشنامه نظم جویی هیجان گروس و جان,خرید پرسشنامه نظم جویی هیجان گروس و جان,پرسشنامه مدیریت تضاد,دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت تضاد,خرید رایگان پرسشنامه مدیریت تضاد,پرسشنامه تیم پذیری مدیران و کارکنان,خرید پرسشنامه تیم پذیری مدیران و کارکنان,پرسشنامه قدرت ارتباطات روابط اجتماعی,پرسشنامه فرم کوتاه ساختار سازمانی,دانلود پرسشنامه فرم کوتاه ساختار سازمانی,خرید پرسشنامه فرم کوتاه ساختار سازمانی,رسشنامه محقق ساخته ساختار سازمانی,پرسشنامه ساختار سازمان,پرسشنامه ساختار سازمانی,پرسشنامه فرم کوتاه شده ساختار سازمانی,پرسشنامه محقق ساخته ساختار سازمانی,کوتاه سازمانی ساختار و مفید پرسشنامه,خرید پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز,دانلود پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی,دانلود پرسشنامه ساختار سازمانی,دانلود پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز,پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی رابینز,پرسشنامه بررسی ساختار سازمانی,پرسشنامه رایگان ساختار سازمانی رابینز,پرسشنامه ساختار سازمانی استیفن رابینز,پرسشنامه ساختار سازمانی رایگان,پرسشنامه شکست های شناختی شغلی,پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (npi-16),پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز,پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز,پرسشنامه افکار اضطرابی ولز,پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (tqc),پرسشنامه غربالگری اختلال افسردگی گلدبرگ,پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (spin),پرسشنامه قدرت ارتباطات (روابط اجتماعی),پرسشنامه و آزمون – دانلود رایگان,رایگان پرسشنامه فرم کوتاه ساختار سازمانی,پرسشنامه مالی,پرسشنامه فساد مالی در بانکداری الکترونیک,دانلود پرسشنامه بانکداری الکترونیکی,نمونه پرسشنامه بانکداری الکترونیک,پرسشنامه استاندارد بانکداری الکترونیکی,پرسشنامه بانکداری الکترونیکی,پرسشنامه بانکداری اینترنتی,پرسشنامه خدمات بانکداری الکترونیک,پرسشنامه خدمات

نويسنده : nima
بازديد : 794 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه ارزیابی میزان وفاداری مشتری

هدف: بررسی وفاداری مشتری

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط 3500 تومان همین حالا دانلود کنید

1پرسش©

پرسشنامه ارزیابی میزان وفاداری مشتری,دانلود پرسشنامه ارزیابی میزان وفاداری مشتری,خرید پرسشنامه ارزیابی میزان وفاداری مشتری,دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی میزان وفاداری مشتری,خرید رایگان پرسشنامه ارزیابی میزان وفاداری مشتری,رایگان پرسشنامه ارزیابی میزان وفاداری مشتری,پرسشنامه رایگان,1پرسش,وان پرسش,پرسشنامه بررسی  وفاداری مشتری,دانلود رایگان پرسشنامه, دانلود پرسشنامه روانشناسی,دانلود پرسشنامه استاندارد,ارزیابی میزان وفاداری مشتری

نويسنده : nima
بازديد : 510 بار

Page 1 of 212