برو بالا
بنر


جستجو در یــ1ــک پرسش :

?
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه مدیریت پاداش

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش®

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه مدیریت پاداش,دانلود پرسشنامه مدیریت پاداش,خرید پرسشنامه مدیریت پاداش,دانلود رایگان,پرسشنامه رایگان,۱پرسش,پرسشنامه,پاداش,پاداش ها در ارتباط با شغل,مدیریت,مدیریت پاداش,پرسشنامه مدیریت پاداش

نويسنده : nima
بازديد : 127 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه اسنادهای شخصی ناوابسته به جنسیت پاریش (NPAIC)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسشÁ

RIAL 25,000 – خرید

پرسشنامه اسنادهای شخصی ناوابسته به جنسیت پاریش (NPAIC),دانلود پرسشنامه اسنادهای شخصی ناوابسته به جنسیت پاریش (NPAIC),خرید پرسشنامه اسنادهای شخصی ناوابسته به جنسیت پاریش (NPAIC),دانلود رایگان ,خرید رایگان پرسشنامه اسنادهای شخصی ناوابسته به جنسیت پاریش (NPAIC),رایگان پرسشنامه اسنادهای شخصی ناوابسته به جنسیت پاریش (NPAIC),پرسشنامه رایگان,۱پرسش,وان پرسش,اسناد,پرسشنامه خودپنداره کودکان,پرسشنامه سنجش خودپنداره کودکان,تصور از خود در کودکان + پرسشنامه,جنسیت,خودپنداره کودکان + پرسشنامه,سایت پرسشنامه,شخصی,ناوابسته,پرسشنامه npaic,تفسیر نتایج پرسشنامه npaic,دانلود پرسشنامه,روایی و پایایی پرسشنامه npaic,نمره گذاری پرسشنامه npaic,اسناد شخصی

نويسنده : nima
بازديد : 108 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه والدگری آلاباما (فرم کودکان)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش∇

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه والدگری آلاباما (فرم کودکان),دانلود پرسشنامه والدگری آلاباما (فرم کودکان),خرید پرسشنامه والدگری آلاباما (فرم کودکان),دانلود رایگان,پرسشنامه رایگان,پرسشنامه,۱پرسش,پرسشنامه ارزیابی سبک های والدگری والدین,تفسیر نتایج پرسشنامه والدگری آلاباما,دانلود پرسشنامه,روایی و پایایی پرسشنامه والدگری آلاباما,نمره گذاری پرسشنامه والدگری آلاباما,پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم والدین),پرسشنامه فرزند پروری آلاباما

نويسنده : nima
بازديد : 143 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه مقیاس نیازهای اساسی روان شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی سوریبو و همکاران

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسشŠ

RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه مقیاس نیازهای اساسی روان شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی سوریبو و همکاران,دانلود پرسشنامه مقیاس نیازهای اساسی روان شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی سوریبو و همکاران,خرید پرسشنامه مقیاس نیازهای اساسی روان شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی سوریبو و همکاران,دانلود رایگان ,رایگان پرسشنامه مقیاس نیازهای اساسی روان شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی سوریبو و همکاران,پرسشنامه رایگان,۱پرسش,نیازهای اساسی روان‌شناختی,یادگیری الکترونیکی

نويسنده : nima
بازديد : 107 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان جرمی گلیبرث (CSRQ)

هدف: بررسی میزان مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان از ابعاد مختلف (مسئولیت اقتصادی، مسئولیت قانونی(حقوقی)، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت احتیاطی)

تعداد سوال: ۲۸
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعاریف: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

 فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان جرمی گلیبرث (CSRQ),دانلود پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان جرمی گلیبرث (CSRQ),خرید پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان جرمی گلیبرث (CSRQ),دانلود رایگان ,پرسشنامه رایگان,پرسشنامه رایگان ,آزمون مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان,خرید پرسشنامه,دانلود پرسشنامه

نويسنده : nima
بازديد : 1,109 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش – نسخه دانشجویان

هدف:‌ بررسی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان (از ابعاد عاطفی، شک و بدبینی، خودکارآمدی تحصیلی)

تفسیر و نتیجه گیری: دارد

منبع: دارد

نوع فایل:word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش – نسخه دانشجویان,دانلود پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش – نسخه دانشجویان,خرید پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش – نسخه دانشجویان,دانلود رایگان,دانلود رایگان پرسشنامه فرسودگی تحصیلی,دانلود پرسشنامه فرسودگی تحصیلی,فرسودگی تحصیلی,فرسودگی تحصیلی دانش آموزان,پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو,پرسشنامه ی فرسودگی تحصیلی,رسشنامه رایگان,وان پرسش,پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش
نويسنده : nima
بازديد : 308 بار
پرسشنامه مهارت هاي مدير و تعارض سازمان

پروژه(مراحل تخمک گذاری ، تشکیل و رشد جنین در انسان)

نوع فایل:word

فقط 15000 تومان همین حالا دانلود کنید

نويسنده : nima
بازديد : 319 بار
پرسشنامه مهارت هاي مدير و تعارض سازمان

پایان نامه (مالیات بر ارزش افزوده و چالشهای پیش روی آن در ایران)

نوع فایل : word

فقط 25000 هزار تومان همین حالا دانلود کنید

1پرسش

نويسنده : nima
بازديد : 351 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه مقیاس ازدواج موفق (شاخص رضایت زناشویی)

هدف: ارزیابی موفقیت افراد در ازدواج (میزان رضایت از زندگی زناشویی)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه مقیاس ازدواج موفق (شاخص رضایت زناشویی),دانلود پرسشنامه مقیاس ازدواج موفق (شاخص رضایت زناشویی),خرید پرسشنامه مقیاس ازدواج موفق (شاخص رضایت زناشویی),شاخص رضایت زناشویی,شاخص رضایت زناشویی ims,شاخص های رضایت زناشویی,مقیاس ازدواج موفق,مقیاس رضایت زناشویی,مقیاس رضایت زناشویی انریچ,مقیاس رضایت زناشویی هادسون,مقیاس رضایت زناشویی کانزاس,پرسشنامه ازدواج موفق,پرسشنامه رضایت زناشویی,پرسشنامه رضایت زناشویی هادسون,پرسشنامه شاخص رضایت زناشویی,تفسیر نتایج شاخص رضایت زناشویی,تفسیر نتایج مقیاس ازدواج موفق,دانلود پرسشنامه,نمره گذاری شاخص رضایت زناشویی,نمره گذاری مقیاس ازدواج موفق,ازدواج رضایت زناشویی،رضایت,خرید پرسشنامه,پرسشنامه مشکلات بین فردی (iip),دانلود پرسشنامه مشکلات بین فردی (iip),رایگان پرسشنامه مشکلات بین فردی (iip),سایت وان پرسش,خرید پرسشنامه مشکلات بین فردی (iip),ازدواج همیشگی,اهمیت ازدواج,بهترین ازدواج,خرسندی زناشویی,رضایت از همسر,مقیاس ازدواج موفق (شاخص رضایت زناشویی),موفقیت در ازدواج,پرسشنامه رایگان,پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,خرید پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,اعتبار و روایی مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,خرید مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,دانلود رایگان مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,دانلود رایگان پرسشنامه,دانلود مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,راهنمای مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,سوالات مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,شیوه تفسیر مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,فایل ورد مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,منبع مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر,پرسشنامه آزمون هوش گودیناف,دانلود پرسشنامه آزمون هوش گودیناف,خرید پرسشنامه آزمون هوش گودیناف,دانلود رایگان پرسشنامه آزمون هوش گودیناف,خرید رایگان پرسشنامه آزمون هوش گودیناف, پرسشنامه استاندارد – آزمون هوش  گودیناف,پرسشنامه استاندارد – آزمون هوش گودیناف,پرسشنامه اعتیاد به اینترنت,دانلود پرسشنامه اعتیاد به اینترنت,خرید پرسشنامه اعتیاد به اینترنت,دانلود رایگان پرسشنامه اعتیاد به اینترنت,خرید رایگان پرسشنامه اعتیاد به اینترنت,خرید پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ,دانلود پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ,پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ,پرسشنامه اینترنتی,پرسشنامه در مورد اینترنت,پرسشنامه یانگ,پرسشنامه یانگ (مقیاس اعتیاد به اینترنت)

نويسنده : nima
بازديد : 425 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)

هدف: ارزیابی باورهای فراشناخت و ابعاد آن در نوجوانان (باورهای مثبت، باورهای منفی، اطمینان شناختی،  SPR یا “خرافات، تنبیه، خودآگاهی”، خودهشیاری شناختی)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

رایگان – خرید

پرسشنامه مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A),خرید پرسشنامه مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A),دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A), نوجوانان, فراشناخت, پرسشنامه, اصلاح, برای, مقیاس,ابعاد فراشناختی مقیاس فراشناخت,باورهای فراشناخت,پرسشنامه باورهای فراشناخت اصلاح شده,پرسشنامه باورهای فراشناختی,پرسشنامه فراشناخت,پرسشنامه فراشناخت فرم کوتاه,پرسشنامه فراشناختی,مقیاس mcq,پرسشنامه mcq,پرسشنامه mcq-30,پرسشنامه آگاهی فراشناختی,پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز,پرسشنامه تعارضات زناشویی mcq,پرسشنامه حالت فراشناخت,پرسشنامه حالت فراشناختی,پرسشنامه راهبردهای فراشناختی,پرسشنامه فراشناخت ۳۰,پرسشنامه فراشناخت mcq-30,پرسشنامه فراشناخت حالتی,پرسشنامه فراشناخت حالتی دانش آموزان,پرسشنامه فراشناخت ولز,پرسشنامه فراشناخت کارت رایت,پرسشنامه فراشناختی mcq,پرسشنامه فراشناختی mcq30,پرسشنامه فراشناختی mcq30 فارسی,پرسشنامه فراشناختی ولز,پرسشنامه مهارتهای فراشناختی

نويسنده : nima
بازديد : 511 بار

Page 1 of 212