برو بالا
بنر


جستجو در یــ1ــک پرسش :

?
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – ۳۶ SF- (فرم کوتاه)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش®

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – ۳۶ SF- (فرم کوتاه),دانلود پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – ۳۶ SF- (فرم کوتاه),خرید پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – ۳۶ SF- (فرم کوتاه),دانلود رایگان پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – ۳۶ SF- (فرم کوتاه),خرید رایگان پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – ۳۶ SF- (فرم کوتاه),رایگان پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – ۳۶ SF- (فرم کوتاه),!پرسش,دانلود رایگان پرسشنامه,دانلود پرسشنامه,پرسشنامه زمینه یابی سلامت ویر و شربون,مقیاس زمینه یابی سلامت ویر و شربون,پایان نامه,وضعیت روانی + پرسشنامه,وضعیت سلامت جسمانی پرسشنامه,پرسشنامه استاندارد و رایگان,خرید پرسشنامه

نويسنده : nima
بازديد : 137 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه تاثیر اینترنت بر ارزش های تربیتی خانواده کفاشی (۱۳۸۸)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۵۰۰ تومان همین حالا دانلوذ کنید

۱پرسش©

RIAL 35,000 – خرید

 پرسشنامه تاثیر اینترنت بر ارزش های تربیتی خانواده کفاشی (۱۳۸۸),دانلود  پرسشنامه تاثیر اینترنت بر ارزش های تربیتی خانواده کفاشی (۱۳۸۸),خرید  پرسشنامه تاثیر اینترنت بر ارزش های تربیتی خانواده کفاشی (۱۳۸۸),دانلود رایگان  پرسشنامه تاثیر اینترنت بر ارزش های تربیتی خانواده کفاشی (۱۳۸۸),خرید رایگان  پرسشنامه تاثیر اینترنت بر ارزش های تربیتی خانواده کفاشی (۱۳۸۸),رایگان  پرسشنامه تاثیر اینترنت بر ارزش های تربیتی خانواده کفاشی (۱۳۸۸),پرسشنامه رایگان,!پرسش,دانلود پرسشنامه,پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی,دانلود رایگان پرسشنامه سرسختی روانشناختی,دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه روانشناختی,دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی,دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف,دانلود پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی,دانلود پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا,دانلود پرسشنامه سرسختی روانشناختی,دانلود پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز,دانلود پرسشنامه سرمایه روانشناختی,دانلود پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ۱۸ سوالی,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی زنجانی,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی زنجانی طبسی,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی فرم کوتاه,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی+pdf,پرسشنامه روانشناختی اسپریتزر,پرسشنامه روانشناختی بهزیستی,پرسشنامه سرسختی روانشناختی بارتون,پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا,پرسشنامه سرمایه های روانشناختی,پرسشنامه سرمایه های روانشناختی لوتانز,دانلود پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر,دانلود پرسشنامه توانمندسازی کارکنان,پرسشنامه ارزیابی توانمندسازی کارکنان,پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان,پرسشنامه توانمندسازی اسکات,پرسشنامه توانمندسازی زنان,پرسشنامه توانمندسازی سازمانی,پرسشنامه توانمندسازی مدیران,پرسشنامه توانمندسازی وتن و کمرون,پرسشنامه توانمندسازی ژافه,پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر,دانلود رایگان پرسشنامه توانمندسازی,دانلود پرسشنامه توانمند سازی کارکنان,دانلود پرسشنامه توانمند سازی( اسپریتزر),دانلود پرسشنامه توانمندسازی میشرا,پرسشنامه آماده رشته مدیریت,پرسشنامه آماده مدیریت,پرسشنامه استاندارد مدیریت,پرسشنامه توانمندسازی معلمان,پرسشنامه توانمندسازی منابع انسانی,پرسشنامه توانمندسازی نیروی انسانی,پرسشنامه توانمندی کارکنان,پرسشنامه مدیریت,دانلود پرسشنامه فناوری اطلاعات,پرسشنامه استاندارد فناوری اطلاعات,پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات,پرسشنامه فناوری اطلاعات pdf,پرسشنامه فناوری اطلاعات در سازمان,پرسشنامه فناوری اطلاعات رایگان,پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات,پرسشنامه فناوری اطلاعات و بهره وری,پرسشنامه فناوری اطلاعات و توانمندسازی,پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات,خرید پرسشنامه,دانلود پرسشنامه روان شناختی,پرسشنامه روانشناسی,پرسشنامه آماده روانشناسی,دانلود پرسشنامه سرسختی کوباسا,پرسشنامه سرسختی اهواز ( ahi),پرسشنامه سرسختی اهواز,پرسشنامه سرسختی بارتون,پرسشنامه سرسختی ذهنی,پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی,پرسشنامه سرسختی روان شناختی,پرسشنامه سرسختی روانشناسی,پرسشنامه سرسختی روانی,دانلود پرسشنامه سرسختی روان شناختی اهواز,پرسشنامه بررسی احتمال ریسک,دانلود پرسشنامه بررسی احتمال ریسک,خرید پرسشنامه بررسی احتمال ریسک,دانلود رایگان پرسشنامه بررسی احتمال ریسک,سایت وان پرسش,پرسشنامه رایگان,پرسشنامه تکانشوری بارات,تفسیر نتایج پرسشنامه تکانشوری بارات,نمره گذاری پرسشنامه تکانشوری بارات,پرسشنامه ارزیابی میزان تکانشی بودن افراد,پرسشنامه تکانشگری,پرسشنامه تکانشگری آیزنک,پرسشنامه تکانشگری بارت,تفسیر نتایج پرسشنامه ارزیابی شدت هیجان,نمره گذاری پرسشنامه ارزیابی شدت هیجان,پرسشنامه ارزیابی شدت هیجان در افراد,پرسشنامه شدت هیجان,تفسیر پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن,دانلود پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن,دانلود پرسشنامه هیجان خواهی آرنت,دانلود پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن,نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی بار آن,پرسشنامه سنجش هوش عاطفی بار-آن,پرسشنامه هوش هیجانی بار

نويسنده : nima
بازديد : 133 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان  همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP),دانلود پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP),خرید پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP),دانلود رایگان پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP),خرید رایگان پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP),1پرسش,پرسشنامه مشکلات بین فردی,پرسشنامه مشکلات فردی IIP 32,دانلود پرسشنامه,پرسشنامه روانشناسی روابط فردی,ارزیابی روابط بین فردی,سنجش مشکلات بین فردی,دانلود پرسشنامه آماده,پرسشنامه بارخام و همکاران,ارزیابی مشکلات بین فردی,پرسشنامه ارزیابی روابط فردپرسشنامه,پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP-32),خرید پرسشنامه

نويسنده : nima
بازديد : 95 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه توصیف رفتار رهبری (LBDQ)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش¹

RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه توصیف رفتار رهبری (LBDQ),دانلود پرسشنامه توصیف رفتار رهبری (LBDQ),خرید پرسشنامه توصیف رفتار رهبری (LBDQ),دانلود رایگان پرسشنامه توصیف رفتار رهبری (LBDQ),پرسشنامه رایگان,پرسشنامه وان پرسش,۱پرسش,خرید پرسشنامه,دانلود پرسشنامه,واژه نامه, لغت نامه, پرسشنامه های مدیرانه, پرسشنامه کوتاه

نويسنده : nima
بازديد : 141 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه سبک های ارتباطی فروشنده ویلیامز و اسپیرو

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسشΧ

RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه سبک های ارتباطی فروشنده ویلیامز و اسپیرو,دانلود پرسشنامه سبک های ارتباطی فروشنده ویلیامز و اسپیرو,خرید پرسشنامه سبک های ارتباطی فروشنده ویلیامز و اسپیرو,دانلود رایگان پرسشنامه سبک های ارتباطی فروشنده ویلیامز و اسپیرو,خرید رایگان پرسشنامه سبک های ارتباطی فروشنده ویلیامز و اسپیرو,خرید پرسشنامه,

نويسنده : nima
بازديد : 122 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – ۳۶ SF- (فرم کوتاه)

هدف: ارزیابی سلامت جسمانی و روانی از ۸ قلمرو عملکرد جسمی، عملکرد اجتماعی، ایفای نقش جسمی، ایفای نقش هیجانی، سلامت روانی، سرزندگی، درد بدنی و سلامت عمومی

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۰۰۰  تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 20,000 – خرید

پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – ۳۶ SF- (فرم کوتاه),دانلود پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – ۳۶ SF- (فرم کوتاه),خرید پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – ۳۶ SF- (فرم کوتاه),دانلود رایگان پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – ۳۶ SF- (فرم کوتاه),خرید رایگان پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – ۳۶ SF- (فرم کوتاه),رایگان پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – ۳۶ SF- (فرم کوتاه),۱پرسش,وضعیت روانی + پرسشنامه,وضعیت سلامت جسمانی پرسشنامه,پرسشنامه استاندارد و رایگان,خرید پرسشنامه,دانلود پرسشنامه

 

 

 

نويسنده : nima
بازديد : 457 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه ظاهر بینی

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۰۰۰ تومان همین حالا داتلود کنید

۱پرسش©

RIAL 20,000 – خرید
رسشنامه ظاهر بینی,دانلود پرسشنامه ظاهر بینی,خرید پرسشنامه ظاهر بینی,دانلود رایگان پرسشنامه ظاهر بینی,خرید رایگان پرسشنامه ظاهر بینی,رایگان پرسشنامه ظاهر بینی,پرسشنامه وان پرسش,۱پرسش,آزمون های خودشناسی – ظاهر بینی,ارزیابی میزان ظاهر بینی,دانلود پرسشنامه ظاهربینی,پرسشنامه ظاهر بینی,پرسشنامه ظاهر بینی یا باطن بینی,پرسشنامه ظاهرنگریژ,دانلود پرسشنامه ظاهر بینی,تفسیر نتایج پرسشنامه ظاهر بینی,نمره گذاری پرسشنامه ظاهر بینی,پرسشنامه ارزیابی میزان ظاهربینی افراد,خرید پرسشنامه, دانلود رایگان پرسشنامه
نويسنده : nima
بازديد : 523 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه مقابله با شرایط دشوار (شکوفایی)

هدف: ارزیابی میزان موفقیت افراد در مقابله با رویدادهای آسیب زای زندگی

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©


پرسشنامه مقابله با شرایط دشوار (شکوفایی),دانلود پرسشنامه مقابله با شرایط دشوار (شکوفایی),خرید پرسشنامه مقابله با شرایط دشوار (شکوفایی),دانلود رایگان پرسشنامه مقابله با شرایط دشوار (شکوفایی),خرید رایگان پرسشنامه مقابله با شرایط دشوار (شکوفایی),رایگان پرسشنامه مقابله با شرایط دشوار (شکوفایی),پرسشناه,۱پرسش,سایت وان پرسش,شرایط دشوار,شرایط سخت,شکوفایی,مقابله,مقابله با شرایط دشوار,پرسشنامه,پرسشنامه خود شکوفایی,پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان,پرسشنامه دشواری تنظیم هیجانی,پرسشنامه دشواری های تنظیم هیجانی,پرسشنامه شکوفایی,پرسشنامه مقابله با استرس,پرسشنامه مقابله با استرس لازاروس,پرسشنامه مقابله با بحران,پرسشنامه مقابله با شرایط دشوار,پرسشنامه مقابله با شرایط دشوار (شکوفایی),پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس (ciss),پرسشنامه مهارت مقابله با استرس,دانلود پرسشنامه,خرید پرسشنامه

 

نويسنده : nima
بازديد : 398 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه مهارت های زندگی (فرم کوتاه)

هدف: بررسی مهارت های تصمیم گیری، حل مسئله و تفکر خلاق

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 30,000 – خرید
پرسشنامه مهارت های زندگی (فرم کوتاه),دانلود پرسشنامه مهارت های زندگی (فرم کوتاه),خرید پرسشنامه مهارت های زندگی (فرم کوتاه),دانلود رایگان پرسشنامه مهارت های زندگی (فرم کوتاه),خرید رایگان پرسشنامه مهارت های زندگی (فرم کوتاه),رایگان پرسشنامه مهارت های زندگی (فرم کوتاه),پرسشنامه,۱پرسش,زندگی, پرسشنامه,تفسیر نتایج پرسشنامه مهارت های زندگی,خرید پرسشنامه,دانلود پرسشنامه,روایی و پایایی پرسشنامه مهارت های زندگی,نمره گذاری پرسشنامه مهارت های زندگی,پرسشنامه ارزیابی مهارت های زندگی
نويسنده : nima
بازديد : 542 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

 

دانلود پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

هدف: سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان و ابعاد آن (شایستگی، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری، ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن و اﻋﺘﻤﺎد)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسشΩ

RIAL 25,000 – خرید

دانلود پرسشنامه,توانمند,توانمند سازی روانشناختی,توانمندسازی روانشناختی,توتنمدسازی روانشناختی,پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی,دانلود رایگان پرسشنامه سرسختی روانشناختی,دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه روانشناختی,دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی,دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف,دانلود پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی,دانلود پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا,دانلود پرسشنامه سرسختی روانشناختی,دانلود پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز,دانلود پرسشنامه سرمایه روانشناختی,دانلود پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ۱۸ سوالی,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی زنجانی,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی زنجانی طبسی,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی فرم کوتاه,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی+pdf,پرسشنامه روانشناختی اسپریتزر,پرسشنامه روانشناختی بهزیستی,پرسشنامه سرسختی روانشناختی بارتون,پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا,پرسشنامه سرمایه های روانشناختی,پرسشنامه سرمایه های روانشناختی لوتانز,دانلود پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر,دانلود پرسشنامه توانمندسازی کارکنان,پرسشنامه ارزیابی توانمندسازی کارکنان,پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان,پرسشنامه توانمندسازی اسکات,پرسشنامه توانمندسازی زنان,پرسشنامه توانمندسازی سازمانی,پرسشنامه توانمندسازی مدیران,پرسشنامه توانمندسازی وتن و کمرون,پرسشنامه توانمندسازی ژافه,پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر,اصول روانشناختی کارکنان,توانمندسازی روانشناختی pdf,توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر,توانمندسازی روانشناختی زنان,توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی,توانمندسازی روانشناختی چیست؟,توانمندسازی روانشناختی کارکنان,توانمندی روانشناختی کارکنان,مقاله توانمندسازی روانشناختی,توانمند سازی کارکنان,دانلود رایگان پرسشنامه توانمندسازی,دانلود پرسشنامه توانمند سازی کارکنان,دانلود پرسشنامه توانمند سازی( اسپریتزر),دانلود پرسشنامه توانمندسازی میشرا,سنجش توانمند سازی کارکنان,پرسشنامه آماده رشته مدیریت,پرسشنامه آماده مدیریت,پرسشنامه استاندارد مدیریت,پرسشنامه توانمندسازی معلمان,پرسشنامه توانمندسازی منابع انسانی,پرسشنامه توانمندسازی نیروی انسانی,پرسشنامه توانمندی کارکنان,پرسشنامه مدیریت,دانلود پرسشنامه فناوری اطلاعات,پرسشنامه استاندارد فناوری اطلاعات,پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات,پرسشنامه فناوری اطلاعات pdf,پرسشنامه فناوری اطلاعات در سازمان,پرسشنامه فناوری اطلاعات رایگان,پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات,پرسشنامه فناوری اطلاعات و بهره وری,پرسشنامه فناوری اطلاعات و توانمندسازی,پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات,خرید پرسشنامه

نويسنده : nima
بازديد : 1,719 بار

Page 1 of 712345...Last »