برو بالا
بنر


جستجو در یــ1ــک پرسش :

?
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

آزمون قضاوت اخلاقی(MJT)
دانلود پرسشنامه آزمون قضاوت اخلاقی
نوع فایل: word
شیوه نمره گذاری: دارد
هدف: بررسی میزان مهارت قضاوت اخلاقی افراد تعداد سوال: ۵۰ شیوه نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد کلید: دارد منبع: دارد نوع

RIAL 30,000 – خرید
نويسنده : nima
بازديد : 609 بار

Page 1 of 11