برو بالا
بنر


جستجو در یــ1ــک پرسش :

?
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی واتسون و فرند (SAD)

هدف: تشخیص و ارزیابی اضطراب اجتماعی

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط 2500 تومان همین حالا دانلود کنید

1پرسش©

پرسشنامه مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی واتسون و فرند (SAD),دانلود پرسشنامه مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی واتسون و فرند (SAD),خرید پرسشنامه مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی واتسون و فرند (SAD),دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی واتسون و فرند (SAD),خرید رایگان پرسشنامه مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی واتسون و فرند (SAD),رایگان پرسشنامه مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی واتسون و فرند (SAD),آشفتگی در اجتماع,اضطراب اجتماعی,دانلود پرسشنامه اضطراب اجتماعی,فرند,فرند و واتسون,واتسون و فرند,پرسشنامه آشفتگی اجتماعی واتسون,پرسشنامه رایگان,پرسشنامه علوم اجتماعی,گرزیز از اجتماع,تفسیر نتایج پرسشنامه sad,روایی و پایایی پرسشنامه sad,نمره گذاری پرسشنامه sad,پرسشنامه تشخیص و ارزیابی اضطراب اجتماعی,مقیاس,اجتناب,خرید پرسشنامه,نمره گذاری مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی

نويسنده : nima
بازديد : 526 بار

Page 1 of 11