برو بالا
بنر


جستجو در یــ1ــک پرسش :

?
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش®

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS),دانلود پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS),خرید پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS),دانلود رایگان پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS),خرید رایگان پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS),پرسشنامه رایگان,۱پرسش,پرسشنامه تحمل,دانلود پرسشنامه,تحمل پریشانی,پریشانی هیجانی,تحمل پریشانی هیجانی,پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی,پرسشنامه DTS,پرسشنامه استاندارد,دانلود پرسشنامه استاندارد,آزمون تحمل پریشانی,مقیاس تحمل پریشانی,ابعاد پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (dts),پرسشنامه تحمل پریشانی (dts),پرسشنامه تنظیم پریشانی هیجانی,پرسشنامه جذب پریشانی هیجانی,خرید پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (dts),مقیاس تحمل پریشانی (dts),مقیاس تحمل پریشانی هیجانی (dts),منبع پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (dts)

نويسنده : nima
بازديد : 120 بار

Page 1 of 11