برو بالا
بنر


جستجو در یــ1ــک پرسش :

?
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه اجتناب یانگ-رای

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش®

RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه اجتناب یانگ-رای,دانلود پرسشنامه اجتناب یانگ-رای,خرید پرسشنامه اجتناب یانگ-رای,دانلود رایگان پرسشنامه اجتناب یانگ-رای,خرید رایگان پرسشنامه اجتناب یانگ-رای,رایگان,پرسشنامه,۱پرسش,ابعاد پرسشنامه اجتناب یانگ-رای,امتیازدهی پرسشنامه اجتناب یانگ-رای،,خرده مقیاس های پرسشنامه اجتناب یانگ-رای,خرید پرسشنامه اجتناب یانگ-رای,دانلود پرسشنامه اجتناب یانگ-رای,دانلود رایگان پرسشنامه اجتناب یانگ-رای,راهنمای پرسشنامه اجتناب یانگ-رای,شیوه نمره گذاری پرسشنامه اجتناب یانگ-رای,فایل ورد پرسشنامه اجتناب یانگ-رای,منبع پرسشنامه اجتناب یانگ-رای,مولفه های پرسشنامه اجتناب یانگ-رای,پرسشنامه اجتناب یانگ و ریگ (YRAI),پرسشنامه yrai,تفسیر نتایج پرسشنامه yrai,تفسیر نتایج پرسشنامه اجتناب یانگ – رای,روایی و پایایی پرسشنامه yrai,نمره گذاری پرسشنامه yrai,نمره گذاری پرسشنامه اجتناب یانگ – رای

نويسنده : nima
بازديد : 129 بار

Page 1 of 11