برو بالا
بنر


جستجو در یــ1ــک پرسش :

?
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه مقیاس تندرستی معنوی پرستاران

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسشù

RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه مقیاس تندرستی معنوی پرستاران,دانلود پرسشنامه مقیاس تندرستی معنوی پرستاران,خرید پرسشنامه مقیاس تندرستی معنوی پرستاران<دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس تندرستی معنوی پرستاران<خرید رایگان پرسشنامه مقیاس تندرستی معنوی پرستاران,پرسشنامه رایگان,وان پرسش,ابعاد مقیاس تندرستی معنوی پرستاران,اعتبار مقیاس تندرستی معنوی پرستاران,امتیازدهی مقیاس تندرستی معنوی پرستاران,امتیازگذاری مقیاس تندرستی معنوی پرستاران,پرسشنامه تندرستی معنوی پرستاران,پرسشنامه سلامت معنوی,پرسشنامه سلامت معنوی پرستاران,تفسیر مقیاس تندرستی معنوی پرستاران,تندرستی روحی و روانی,تندرستی معنوی در پرستاران,خرید پرسشنامه تندرستی معنوی پرستاران,خرید مقیاس تندرستی معنوی پرستاران,دانلود پرسشنامه تندرستی معنوی پرستاران,دانلود پرسشنامه سلامت معنوی پرستاران,دانلود مقیاس تندرستی معنوی پرستاران,راهنمای مقیاس تندرستی معنوی پرستاران,سوالات مقیاس تندرستی معنوی پرستاران,منبع مقیاس تندرستی معنوی پرستاران,نمره دهی مقیاس تندرستی معنوی پرستاران,ورد مقیاس تندرستی معنوی پرستاران,هدف: بررسی میزان تندرستی معنوی در پرستاران (از دو بعد باورهای دینی و باور به خدا)

 

نويسنده : nima
بازديد : 154 بار

Page 1 of 11