برو بالا
بنر


جستجو در یــ1ــک پرسش :

?
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه تعارضات سازمانی

هدف: بررسی میزان تعارضات درون سازمانی از سه بعد تعارض مرئوس، تعارض با رئیس و تعارض با همردیفان

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 25,000 – خرید

پرسشنامه تعارضات سازمانی,دانلود پرسشنامه تعارضات سازمانی,خرید پرسشنامه تعارضات سازمانی,دانلود رایگان پرسشنامه تعارضات سازمانی,خرید رایگان پرسشنامه تعارضات سازمانی,رایگان پرسشنامه تعارضات سازمانی,پرسشنامه,۱پرسش,پرسشنامه, پرسشنامه ,آموزش و تحلیل آماری پایان نامه, محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه,رضا بهرامی,انجمن پرسشنامه ایران|تعارض شغلی

نويسنده : nima
بازديد : 294 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۶۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 60,000 – خرید
رسشنامه, پرسشنامه ,آموزش و تحلیل آماری پایان نامه, محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه, علوم اجتماعی,مقیاس رشد اجتماعی واینلند,دانلود پرسشنامه,دانلود رایگان  پرسشنامه, پرسشنامه ,آموزش و تحلیل آماری پایان نامه, محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه, علوم اجتماعی,مقیاس رشد اجتماعی واینلند,دانلود پرسشنامه,۱پرسش
نويسنده : nima
بازديد : 472 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی (SF-36)

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی:‌دارد
منبع: دارد
نوع فایل:‌word 2007

 فقط ۲۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 25,000 – خرید

پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی (SF-36),دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی (SF-36),خرید پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی (SF-36),دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی (SF-36),رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی (SF-36),خرید رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی (SF-36),پرسشنامه رایگان,پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی (SF-36),پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی (sf-36),پرسشنامه رایگان, پرسشنامه, پرسشنامه ,آموزش و تحلیل آماری پایان نامه, محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه

نويسنده : nima
بازديد : 3,242 بار

Page 1 of 11