برو بالا
بنر


جستجو در یــ1ــک پرسش :

?
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی

هدف: ارزیابی هوشمندی بازار از ابعاد مختلف (ایجاد هوشمندی، توزیع هوشمندی، پاسخگویی)

تفسیر: دارد

نتیجه گیری: دارد

منبع: دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش®

RIAL 20,000 – خرید

پرسشنامه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی,دانلود پرسشنامه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی,خرید پرسشنامه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی,دانلود رایگان پرسشنامه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی,خرید رایگان ر,رایگان پرسشنامه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی,پرسشنامه رایگان ,دانلود پرسشنامه,پرسشنامه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی,پرسشنامه رایگان ,آزمون هوشمندی بازار,تفسیر نتایج پرسشنامه هوشمندی بازار,خرید پرسشنامه,نمره گذاری پرسشنامه هوشمندی بازار,پایایی پرسشنامه هوشمندی بازار,پرسشنامه، بازارمحوری،  کوهلی و جاورسکی,بازار محوری- جاورسکی و کوهلی

نويسنده : nima
بازديد : 477 بار

Page 1 of 11