برو بالا
بنر


جستجو در یــ1ــک پرسش :

?
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه مقیاس سوگ پیش از تولد پوتوین و همکاران (PGS)

هدف: سنجش داغدیدگی در فقدان پیش از تولد فرزند (سوگ فعال، کنار آمدن دشوار، ناامیدی)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه مقیاس سوگ پیش از تولد پوتوین و همکاران (PGS),دانلود پرسشنامه مقیاس سوگ پیش از تولد پوتوین و همکاران (PGS),خرید پرسشنامه مقیاس سوگ پیش از تولد پوتوین و همکاران (PGS),دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس سوگ پیش از تولد پوتوین و همکاران (PGS),خرید رایگان پرسشنامه مقیاس سوگ پیش از تولد پوتوین و همکاران (PGS),رایگان پرسشنامه مقیاس سوگ پیش از تولد پوتوین و همکاران (PGS),پرسشنامه رایگان,۱پرسش,مقیاس,سوگ,پیش,تولد,پوتوین,همکاران,سایت پرسشنامه استاندارد,پیش از تولد,تفسیر نتایج مقیاس pgs,تفسیر نتایج مقیاس سوگ پیش از تولد پوتوین,دانلود پرسشنامه,روایی و پایایی مقیاس pgs,نمره گذاری مقیاس pgs,نمره گذاری مقیاس سوگ پیش از تولد پوتوین,پرسشنامه رایگان

نويسنده : nima
بازديد : 693 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه مقیاس کمال گرایی اهواز (APS)

هدف: سنجش میزان کمال گرایی

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 25,000 – خرید
سشنامه مقیاس کمال گرایی اهواز (APS),دانلود پرسشنامه مقیاس کمال گرایی اهواز (APS),خرید پرسشنامه مقیاس کمال گرایی اهواز (APS),دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس کمال گرایی اهواز (APS),خرید رایگان پرسشنامه مقیاس کمال گرایی اهواز (APS),رایگان پرسشنامه مقیاس کمال گرایی اهواز (APS),پرسشنامه,۱پرسش,اعتبار مقیاس کمال گرایی اهواز (aps),امتیازدهی مقیاس کمال گرایی اهواز (aps),خرید مقیاس کمال گرایی اهواز (aps),دانلود مقیاس کمال گرایی اهواز (aps),راهنمای مقیاس کمال گرایی اهواز (aps),سایت پرسشنامه,سوالات مقیاس کمال گرایی اهواز (aps),فایل ورد مقیاس کمال گرایی اهواز (aps),منبع مقیاس کمال گرایی اهواز (aps),پرسشنامه کمال گرایی اهواز (aps),پرسشنامه مقیاس کمال گرایی اهواز (aps),تفسیر نتایج مقیاس aps,تفسیر نتایج مقیاس کمال گرایی اهواز,دانلود پرسشنامه,روایی و پایایی مقیاس aps,روایی و پایایی مقیاس کمال گرایی اهواز,نمره گذاری مقیاس aps,نمره گذاری مقیاس کمال گرایی اهواز,پرسشنامه سنجش میزان کمال گرایی

 

نويسنده : nima
بازديد : 1,248 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه نظم جویی هیجان گروس و جان

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش

RIAL 25,000 – خرید
نويسنده : nima
بازديد : 531 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه نقش فرزندان در خرید کالاها (کم دوام و بادوام)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۵۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش

RIAL 50,000 – خرید
نويسنده : nima
بازديد : 329 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه نو دوستی

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش

RIAL 30,000 – خرید
نويسنده : nima
بازديد : 526 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه نقاط قوت سازمانی

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش

RIAL 20,000 – خرید
نويسنده : nima
بازديد : 460 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه ارزیابی مهارت نتیجه گرایی در تفکر

هدف: ارزیابی مهارت نتیجه گرایی در تفکر

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه ارزیابی مهارت نتیجه گرایی در تفکر,دانلود پرسشنامه ارزیابی مهارت نتیجه گرایی در تفکر,خرید پرسشنامه ارزیابی مهارت نتیجه گرایی در تفکر,دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی مهارت نتیجه گرایی در تفکر,خرید رایگان پرسشنامه ارزیابی مهارت نتیجه گرایی در تفکر,رایگان پرسشنامه ارزیابی مهارت نتیجه گرایی در تفکر,پرسشنامه رایگان,۱پرسش,پرسشنامه رایگان,ارزیابی مهارت نتیجه گرایی در تفکر,تفکر نتیجه گرا + پرسشنامه,سایت پرسشنامه,مهارت نتیجه گرایی + پرسشنامه,دانلود پرسشنامه, پرسشنامه های جدید, دانلود پرسشنامه, لیست همه پرسشنامه ها

نويسنده : nima
بازديد : 395 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید ساکس جاروی (۲۰۱۰)

هدف: سنجش تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۴۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید ساکس جاروی (۲۰۱۰),دانلود پرسشنامه تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید ساکس جاروی (۲۰۱۰),خرید پرسشنامه تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید ساکس جاروی (۲۰۱۰),دانلود رایگان پرسشنامه تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید ساکس جاروی (۲۰۱۰),خرید رایگان پرسشنامه تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید ساکس جاروی (۲۰۱۰),رایگان پرسشنامه تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید ساکس جاروی (۲۰۱۰),پرسشنامه رایگان,۱پرسش,تردید,تردید به محصول + پرسشنامه,محصول جدید,مصرف کننده,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,پرسشنامه ادراک از مدیریت,دانلود پرسشنامه ادراک از مدیریت,خرید پرسشنامه ادراک از مدیریت,دانلود رایگان پرسشنامه ادراک از مدیریت,خرید رایگان پرسشنامه ادراک از مدیریت,وان پرسش

نويسنده : nima
بازديد : 377 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه سرمایه گذاری بر روی کارکنان

هدف: ارزیابی سرمایه گذاری روی کارکنان از ابعاد مختلف (راهبردها و برنامه های سازمان، توسعه راهبردهای خود برای رهبری و مدیریت، راهبردها برای مدیریت و توسعه موثر کارکنان، فرهنگ و ارزشهای سازمان،  قدردانی و پاداش، ارزیابی اثربخشی و بهبود رویکرد شما)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۴۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه سرمایه گذاری بر روی کارکنان,دانلود پرسشنامه سرمایه گذاری بر روی کارکنان,خرید ر,دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه گذاری بر روی کارکنان,خرید رایگان پرسشنامه سرمایه گذاری بر روی کارکنان,رایگان پرسشنامه سرمایه گذاری بر روی کارکنان,پرسشنامه,پرسشنامه رایگان,۱پرسش,پرسشنامه,سرمایه,گذاری,روی,کارکنان,سرمایه گذاری روی کارکنان,پرسشنامه سرمایه گذاری روی کارکنان,پرسشنامه سرمایه گذاری بر روی کارکنان,پرسشنامه رایگان,توانمندسازی کارکنان

نويسنده : nima
بازديد : 392 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه تیم پذیری مدیران و کارکنان

هدف: سنجش میزان تیم پذیری مدیران و کارکنان سازمان

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۴۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه تیم پذیری مدیران و کارکنان,دانلود پرسشنامه تیم پذیری مدیران و کارکنان,خرید پرسشنامه تیم پذیری مدیران و کارکنان,دانلود رایگان پرسشنامه تیم پذیری مدیران و کارکنان,خرید رایگان پرسشنامه تیم پذیری مدیران و کارکنان,رایگان پرسشنامه تیم پذیری مدیران و کارکنان,پرسشنامه,پرسشنامه رایگان,۱پرسش,پرسش,پرسشنامه قدرت ارتباطات روابط اجتماعی,پرسشنامه فرم کوتاه ساختار سازمانی,دانلود پرسشنامه فرم کوتاه ساختار سازمانی,خرید پرسشنامه فرم کوتاه ساختار سازمانی,رسشنامه محقق ساخته ساختار سازمانی,پرسشنامه ساختار سازمان,پرسشنامه ساختار سازمانی,پرسشنامه فرم کوتاه شده ساختار سازمانی,پرسشنامه محقق ساخته ساختار سازمانی,کوتاه سازمانی ساختار و مفید پرسشنامه,خرید پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز,دانلود پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی,دانلود پرسشنامه ساختار سازمانی,دانلود پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز,پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی رابینز,پرسشنامه بررسی ساختار سازمانی,پرسشنامه رایگان ساختار سازمانی رابینز,پرسشنامه ساختار سازمانی استیفن رابینز,پرسشنامه ساختار سازمانی رایگان,پرسشنامه شکست های شناختی شغلی,پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (npi-16),پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز,پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز,پرسشنامه افکار اضطرابی ولز,پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (tqc),پرسشنامه غربالگری اختلال افسردگی گلدبرگ,پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (spin),پرسشنامه قدرت ارتباطات (روابط اجتماعی),پرسشنامه و آزمون – دانلود رایگان,رایگان پرسشنامه فرم کوتاه ساختار سازمانی,پرسشنامه مالی,پرسشنامه فساد مالی در بانکداری الکترونیک,دانلود پرسشنامه بانکداری الکترونیکی,نمونه پرسشنامه بانکداری الکترونیک,پرسشنامه استاندارد بانکداری الکترونیکی,پرسشنامه بانکداری الکترونیکی,پرسشنامه بانکداری اینترنتی,پرسشنامه خدمات بانکداری الکترونیک,پرسشنامه خدمات بانکداری اینترنتی,پرسشنامه در مورد بانکداری الکترونیک,پرسشنامه درباره بانکداری الکترونیک,پرسشنامه پذیرش بانکداری الکترونیکی,پرسشنامه پذیرش بانکداری اینترنتی,پرسشنامه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی,پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ  (مقیاس شدت),پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش,انواع پرسشنامه فرسودگی شغلی,تفسیر پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش,تفسیر پرسشنامه فرسودگی شغلی,تفسیر پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش,دانلود رایگان پرسشنامه فرسودگی شغلی,دانلود رایگان پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش,دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی,دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی,دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک,دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ,دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ,دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش,دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ,روایی و پایایی پرسشنامه فرسودگی شغلی,سوالات پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش,نمره گذاری پرسشنامه فرسودگی شغلی,نمره گذاری پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش,نمونه پرسشنامه فرسودگی شغلی,پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی,پرسشنامه در مورد فرسودگی شغلی,پرسشنامه فرسودگی شغلی تدیم,پرسشنامه فرسودگی شغلی جکسون,پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی,پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن,پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون,پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ,پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (mbi),پرسشنامه فرسودگی شغلی معلمان,پرسشنامه فرسودگی شغلی معلمان مزلاچ,پرسشنامه فرسودگی شغلی پرستاران,پرسشنامه فرسودگی شغلی کارکنان,پرسشنامه های فرسودگی شغلی,پرسشنامه ی فرسودگی شغلی,پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ (مقیاس شدت),پرسشنامه فرهنگ سازمانی,دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی,خرید پرسشنامه فرهنگ سازمانی,دانلود رایگان پرسشنامه فرهنگ سازمانی,خرید رایگان پرسشنامه فرهنگ سازمانی,پرسشنامه فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی,خرید پرسشنامه فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی,دانلود پرسشنامه کتابداری,فرهنگ کتابخانه و ترویج آن پرسشنامه,مطالعه پرسشنامه کتابخوانی,پرسشنامه انگیزش به مطالعه,پرسشنامه زمان بندی مطالعه,پرسشنامه عادت به مطالعه,پرسشنامه علوم کتابداری,پرسشنامه فرهنگ مطالعه,پرسشنامه فرهنگ کتابخوانی,پرسشنامه محبوبیت کتابخوانی و کتابخانه,پرسشنامه کتاب و کتابخوانی,پرسشنامه فردگرایی اقتصادی فلدمن,دانلود پرسشنامه فردگرایی اقتصادی فلدمن,خرید پرسشنامه فردگرایی اقتصادی فلدمن,رایگان پرسشنامه فردگرایی اقتصادی فلدمن,پرسشنامه عزت نفس آیزنگ,دانلود پرسشنامه عزت نفس آیزنگ,خرید پرسشنامه عزت نفس آیزنگ,دانلود رایگان پرسشنامه عزت نفس آیزنگ,پرسشنامه عزت نفس آیزنک (esi),تفسیر نتایج پرسشنامه عزت نفس آیزنک,نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس آیزنک,پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز,دانلود پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز,خرید پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز,رایگان پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز,خرید رایگان پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز

 

 

نويسنده : nima
بازديد : 442 بار

Page 1 of 212