برو بالا
بنر


جستجو در یــ1ــک پرسش :

?
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه مقیاس نوجویی معین محصول گلدسمیت و هفاکر (DSI)

هدف: اندازه گیری نوجویی در محدوده محصول

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط 2500 تومان همین حالا دانلود کنید

1پرسش©

پرسشنامه مقیاس نوجویی معین محصول گلدسمیت و هفاکر (DSI),دانلود پرسشنامه مقیاس نوجویی معین محصول گلدسمیت و هفاکر (DSI),خرید پرسشنامه مقیاس نوجویی معین محصول گلدسمیت و هفاکر (DSI),دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس نوجویی معین محصول گلدسمیت و هفاکر (DSI),خرید رایگان پرسشنامه مقیاس نوجویی معین محصول گلدسمیت و هفاکر (DSI),رایگان ر,پرسشنامه,1پرسش,مقیاس,نوجویی,معین,محصول,گلدسمیت,هفاکر,پرسشنامه,نوجویی معین محصول گلدسمیت و هفاکر (dsi),تفسیر نتایج مقیاس dsi,تفسیر نتایج مقیاس نوجویی معین محصول,دانلود پرسشنامه,نمره گذاری مقیاس dsi,نمره گذاری مقیاس نوجویی معین محصول

نويسنده : nima
بازديد : 345 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه خبرگی در بازار فیک و پرایس

هدف: ارزیابی خبرگی در بازار

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۰۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

پرسشنامه خبرگی در بازار فیک و پرایس,دانلود پرسشنامه خبرگی در بازار فیک و پرایس,خرید پرسشنامه خبرگی در بازار فیک و پرایس,دانلود رایگان پرسشنامه خبرگی در بازار فیک و پرایس,خرد رایگان پرسشنامه خبرگی در بازار فیک و پرایس,راگتان پرسشنامه خبرگی در بازار فیک و پرایس,پرسشنامه رایگان,تفسیر نتایج پرسشنامه خبرگی در بازار,دانلود پرسشنامه,نمره گذاری پرسشنامه خبرگی در بازار,خبرگی در بازار فیک و پرایس,پرسشنامه خبرگی در بازار فیک و پرایس,خرید پرسشنامه خبرگی در بازار فیک و پرایس,پرسشنامه رایگان

نويسنده : nima
بازديد : 457 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه مقیاس تحریف واقعیت اهواز (ARDI)

هدف: سنجش میزان تحریف واقعیت توسط افراد

 تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 25,000 – خرید
رسشنامه مقیاس تحریف واقعیت اهواز (ARDI),دانلود پرسشنامه مقیاس تحریف واقعیت اهواز (ARDI),خرید پرسشنامه مقیاس تحریف واقعیت اهواز (ARDI),دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس تحریف واقعیت اهواز (ARDI),خرید رایگان پرسشنامه مقیاس تحریف واقعیت اهواز (ARDI),رایگان پرسشنامه مقیاس تحریف واقعیت اهواز (ARDI),پرسشنامه,۱پرسش,پرسشنامه مقیاس تحریف واقعیت اهواز (ardi),تفسیر نتایج پرسشنامه ardi,تفسیر نتایج پرسشنامه تحریف واقعیت اهواز,خرید پرسشنامه,دانلود پرسشنامه,روایی و پایایی پرسشنامه ardi,نمره گذاری پرسشنامه ardi,نمره گذاری پرسشنامه تحریف واقعیت اهواز,پرسشنامه سنجش تحریف واقعیت یا دروغگویی

 

نويسنده : nima
بازديد : 391 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرون

هدف: شناختن خود از دو بعد مختلف (۱- خودگشودگی و استقبال از بازخور دیگران، ۲- آگاهی از ارزشها، سبک شناسی، جهت یابی تغییر و روابط متقابل شخصی)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرون,دانلود پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرون,خرید پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرون,دانلود رایگان پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرون,خرید رایگان پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرون,رایگان پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرون,پرسشنامه,۱پرسش,خودشناسی + پرسشنامه,خویشتن,خویشتن شناسی,خویشتن شناسی + پرسشنامه,دیوید,سایت پرسشنامه استاندارد,شناخت خویش + پرسشنامه,وتن,کامرون,دانلود پرسشنامه,خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرون,خرید پرسشنامه,پرسشنامه شناختن خود

نويسنده : nima
بازديد : 583 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه مقیاس عملکرد گفتار (SPS)

هدف: ارزیابی میزان توانایی افراد در گفتار (سخنرانی)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۳۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه مقیاس عملکرد گفتار (SPS),دانلود پرسشنامه مقیاس عملکرد گفتار (SPS),خرید پرسشنامه مقیاس عملکرد گفتار (SPS),ئدانلود رایگان پرسشنامه مقیاس عملکرد گفتار (SPS),خرید رایگان پرسشنامه مقیاس عملکرد گفتار (SPS),رایگان پرسشنامه مقیاس عملکرد گفتار (SPS),پرسشنامه,پرسشنامه رایگان,۱پرسش,پرسشنامه مقیاس عملکرد گفتار (sps),دانلود پرسشنامه مقیاس عملکرد گفتار (sps),خرید پرسشنامه مقیاس عملکرد گفتار (sps),رایگان پرسشنامه مقیاس عملکرد گفتار (sps),پرسشنامه رایگان,تفسیر نتایج مقیاس عملکرد گفتار,تفسیر نتایج پرسشنامه sps,نمره گذاری مقیاس عملکرد گفتار,نمره گذاری پرسشنامه sps

نويسنده : nima
بازديد : 323 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی در عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری

هدف: سنجش خودکارآمدی در عملکرد بالینی برای دانشجویان پرستاری

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط 3500 تومان همین حالا دانلود کنید

1پرسش©

پرسشنامه خودکارآمدی در عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری,دانلود پرسشنامه خودکارآمدی در عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری,خرید پرسشنامه خودکارآمدی در عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری,دانلود رایگان پرسشنامه خودکارآمدی در عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری,خرید رایگان پرسشنامه خودکارآمدی در عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری,رایگان پرسشنامه خودکارآمدی در عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری,پرسشنامه رایگان,1پرسش,پرسشنامه وان پرسش, خود ارزيابی, دانشجو,دانلود پرسشنامه,خرید پرسشنامه,پرسشنامه رایگان,پرسشنامه وان پرسش

نويسنده : nima
بازديد : 584 بار
پاورپوینت معماری نئوکلاسیک(Neoclassical architecture)

پاورپوینت آموزش الکترونیک

تعداد اسلاید : 34

فقط 3000 تومان همین حالا دانلود کنید

1پرسش

نويسنده : nima
بازديد : 353 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه نگرش به کسب و کار در دانشجویان

هدف:برای ارزیابی نگرش به کسب و کار در دانشجویان، معیارها و شاخص های سنجش پذیری توسط «اوشن «کیلی»و «کلوفستن» (1998 میلادی) طراحی شده است (P.282، 2009، Schwarz etal)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط 3500 تومان همین حالا دانلود کنید

1پرسش©

پرسشنامه نگرش به کسب و کار در دانشجویان,دانلود پرسشنامه نگرش به کسب و کار در دانشجویان,خرید پرسشنامه نگرش به کسب و کار در دانشجویان,دانلود رایگان پرسشنامه نگرش به کسب و کار در دانشجویان,خرید رایگان پرسشنامه نگرش به کسب و کار در دانشجویان,رایگان پرسشنامه نگرش به کسب و کار در دانشجویان,پرسشنامه رایگان,1پرسش,سایت پرسشنامه,نگرش به کسب و کار + پرسشنامه,نگرش مثبت به کسب و کار + پرسشنامه,نگرش منفی به کسب و کار + پرسشنامه,پرسشنامه نگرش به کسب و کار در دانشجویان,پرسشنامه نگرش دانشجویان به کسب و کار,دانشجوی علمی کاربردی,کسب وکار,دانلود پرسشنامه

نويسنده : nima
بازديد : 513 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی

تفسیر : دارد

منبع : دارد

نتیجه گیری : دارد

نوع فایل : word

فقط 4000 تومان همین حالا دانلود کنید

1پرسش©

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی,دانلود پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی,خرید پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی,دانلود رایگان پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی,خرید رایگان پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی,رایگان پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی,پرسشنامه,1پرسش, پرسشنامه عملکرد پژوهشی- محقق ساخته, پرسشنامه توانایی پژوهشی فرد- محقق ساخته, پرسشنامه کیفیت تدریس مجازی, پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات, پرسشنامه ترغیب به مطالعه- محقق ساخته, پرسشنامه سواد اطلاعاتی, پرسشنامه تمایل معلمان به مشارکت, پرسشنامه شادی آکسفورد, پرسشنامه عزت نفس هارتر, پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت, پرسشنامه جلسات دونفری موثر-موریس 1994, پرسشنامه الگوهای نادرست در اداره جلسات, پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه, پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه, پرسشنامه نحوه ارائه بازخورد- بوتال 1997, پرسشنامه خود ارزیابی-محقق ساخته, پرسشنامه خود ارزیابی بلانچ و مورینو, پرسشنامه تجربه یادگیری زبان, پرسشنامه اخلاق در پژوهش و مولفه های آن, پرسشنامه موانع رهبری کارآمد -1996, پرسشنامه سبک رهبری سالزمن, پرسشنامه رهبری اخلاقی- محقق ساخته, پرسشنامه رهبری خدمتگزار و مولفه های آن, پرسشنامه چند عاملی رهبری, پرسشنامه قدرت رهبری -تفسیر و نمره گذاری, پرسشنامه قدرت ریسک -تفسیر و نمره گذاری, پرسشنامه قدرت تخیل -تفسیر و نمره گذاری, پرسشنامه سبک مدیریت و مولفه های آن, پرسشنامه (5C)سنجش مراحل تصمیم گیری-1996, پرسشنامه ادراک از مدیریت, پرسشنامه هوشمندی مدارس, پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر), پرسشنامه ویژگی های نو آوران دانشگاهی, پرسشنامه روحیه معلمان و مولفه های آن, پرسشنامه افسردگی زونگ, پرسشنامه افسردگی دانشجویان USDI, پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان, پرسشنامه ابراز وجود جوانان ASA, پرسشنامه سنجش صمیمیت واکر و تامسون, پرسشنامه همدلی- بهر و تحلیل- بهر کودکان, پرسشنامه سیاهه انگیزه ها مازلو, پرسشنامه نیازهای GNI-تفسیر و نمره گذاری, پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر, پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون, پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ(مسلاچ), پرسشنامه مدیریت تغییر موفقیت آمیز, پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی, پرسشنامه منابع قدرت سیاسی, پرسشنامه اتلاف وقت-تال و وارن 1997, پرسشنامه بهسازی کارکنان, پرسشنامه مربی گری موثر-انجمن صنعتی1996, پرسشنامه برابری در سازمان-اشنایدر 2001, پرسشنامه مصاحبه موثر, پرسشنامه فرهنگ سازمانی و مولفه های آن, پرسشنامه مطالعات میان فرهنگی هافستد, پرسشنامه خلاقیت, پرسشنامه خلاقیت 40 سوالی, پرسشنامه خلاقیت شغلی (جزنی), پرسشنامه نوآوری سازمانی (مدرسه), پرسشنامه ارزیابی تریز (TRIZ), پرسشنامه پذیرش اجتماعی, پرسشنامه نوشخوار فکری, پرسشنامه سرمایه اجتماعی, پرسشنامه خلق و خوی [اجتماعی], پرسشنامه سبک هویت-تفسیر و نمره گذاری, پرسشنامه بحران هویت و اجزای آن, پرسشنامه تکمیل جمله ماینر MSCS, پرسشنامه خود اثربخشی- شرر و همکاران, پرسشنامه خود گسستگی, پرسشنامه خود شکوفایی, پرسشنامه خود آشکار سازی بزرگسال 47 ماده, پرسشنامه خود پنداره کودکان پیرز – هریس, پرسشنامه آزمون بنتون-تفسیر و نمره گذاری, پرسشنامه و نرم افزار هوش هیجانی, پرسشنامه هوش هیجانی- شوت- 33 گویه ای, پرسشنامه هوش هیجانی 20 گویه ای, پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز, پرسشنامه هوش فرهنگی 1, پرسشنامه هوش فرهنگی2, پرسشنامه فشار زاهای شغلی واحد صنعتی, پرسشنامه شیوه زندگی- لوگان, پرسشنامه

 

نويسنده : nima
بازديد : 890 بار
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه سطوح خودانتقادی (LOSC)

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط 3000 تومان همین حالا دانلود کنید

1پرسش

نويسنده : nima
بازديد : 529 بار

Page 1 of 3123