برو بالا
بنر
?
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

دانلود پرسشنامه ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری (مخصوص نمره سرپرستار)

هدف: ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری سرپرستاران از ابعاد مختلف (اختصاصی، عمومی، وقت شناسی)

تعداد سوال: ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری سرپرستاران از ابعاد مختلف (اختصاصی، عمومی، وقت شناسی)
تعداد سوال: ۲۷
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

 فقط ۲۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 25,000 – خرید

پرسشنامه ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری (مخصوص نمره سرپرستار),دانلود پرسشنامه ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری (مخصوص نمره سرپرستار),خرید پرسشنامه ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری (مخصوص نمره سرپرستار),دانلود رایگان پرسشنامه ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری (مخصوص نمره سرپرستار),خرید رایگان پرسشنامه ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری (مخصوص نمره سرپرستار),رایگان پرسشنامه ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری (مخصوص نمره سرپرستار),پرسشنامه رایگان,پرسشنامه رایگان,دانلود پرسشنامه های پرستاری,دانلود پرسشنامه پرستاری,نمونه پرسشنامه پرستاری,پرسشنامه اخلاق پرستاری,پرسشنامه استاندارد پرستاری,پرسشنامه استرس شغلی پرستاری,پرسشنامه دانش پرستاری,پرسشنامه رضایت شغلی پرستاری,پرسشنامه مدیریت پرستاری,پرسشنامه های پزشکی و پرستاری,پرسشنامه پرستاری مبتنی بر شواهد,بانک پرسشنامه پرستاری,دانلود پرسشنامه استرس شغلی پرستاران,دانلود پرسشنامه رضایت شغلی پرستاران,دانلود پرسشنامه پرستاری و بالینی,پرسشنامه استرس شغلی در پرستاران,پرسشنامه استرس شغلی پرستاران pdf,پرسشنامه استرس پرستاران,پرسشنامه رضایت شغلی در پرستاران,پرسشنامه عملکرد پرستاران,پرسشنامه نگرش پرستاران,پرسشنامه کیفیت خدمات پرستاری,پرسشنامه کیفیت مراقبت پرستاری,پرسشنامه گزارش پرستاری

نویسنده : nima
بازدید : 405 بار