برو بالا
بنر
?
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون (YBOCS)

هدف: بررسی میزان وسواس فکری – عملی افراد مختلف

تفسیر : دارد

نتیجه گیری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

فقط ۲۵۰۰ تومان همین حالا دانلود کنید

۱پرسش©

RIAL 25,000 – خرید

پرسشنامه مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون (YBOCS),دانلود پرسشنامه مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون (YBOCS),خرید پرسشنامه مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون (YBOCS),دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون (YBOCS),خرید رایگان پرسشنامه مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون (YBOCS),رایگان پرسشنامه مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون (YBOCS),وسواس عملی,وسواس فکری,پرسشنامه دارای روایی و پایایی,دانلود پرسشنامه وسواس فکری عملی مادزلی,دانلود پرسشنامه وسواس ییل براون,مقیاس وسواس فکری-عملی ییل براون,پرسشنامه ybocs,پرسشنامه اختلال وسواس فکری عملی,پرسشنامه استاندارد شرکت براون,پرسشنامه وسواس فکری عملی ییل براون,پرسشنامه وسواس فکری مادزلی,پرسشنامه وسواس یل براون,پرسشنامه یل براون,پرسشنامه ییل براون,پشتیبان مشاوران و روانشناسان – براون

 

نویسنده : nima
بازدید : 1,594 بار